TerraSAR-X

Radarová družice TerraSAR-X byla vynesena na oběžnou dráhu 15. června 2007 z bajkonurského kosmodromu v Kazachstánu.

TerraSAR-X je provozována německou společností Infoterra GmbH. Jedná se o družici umožňující pořízení radarových dat s prostorovým rozlišením až 1m, která jsou v České republice a na Slovensku nabízena prostřednictvím naší firmy.

Dodavatelem řídícího softwaru, kterým je pětimetrový satelit o hmotnosti 1230kg na své cestě vesmírným prostorem po celou dobu provozu řízen a sledován, je firma Siemens z Rakouska. Koncern Siemens dodal nejdůležitější komponenty pozemního satelitního řídícího systému a má na starosti také jejich opravu a údržbu. Tento systém vytvořila ESA a společnost Siemans ho pro novou družici přizpůsobila a dále rozvinula.

Pro komerční využití dat, které TerraSAR-X získala, založila firma Astrium dceřinnou společnost Infoterra GmbH.

Satelit se pohybuje na polární oběžné dráze ve výšce 514km a aktivní anténou zaznamenává nová a kvalitní radarová data z celé planety. Činnost satelitu není ovlivněna povětrnostními podmínkami, oblačností ani slunečním zářením.

TerraSAR-X je další evropskou nízkoorbitovou družicí v pořadí, která využívá radarovou technologii SAR, konkrétně v rentgenovém spektru včetně interferometrických měření. Globální pokrytí naznačuje též budoucí využití družice v programech GMES a GEO. TerraSAR-X je prvním komerčně využívaným satelitem s radarovým rozlišením až 1m. Životnost družice se odhaduje minimálně na 5 let.

Popis
Tříose stabilizovaná družice o délce 4.88m a průměru 2.4m s částí bočních stěn pokrytých fotovoltaickými bateriemi dodávajícími minimálně 88W elektrické energie (spotřeba systémů, z toho užitečné zařízení 605W). Na palubě nese: * Radiolokátor SAR-X (Synthetic Aperture Radar X-band), pracující v pásmu X (9.65GHz, šířka pásma 300MHz, 384 vysílacích a přijímacích modulů) pro mapování zemského povrchu (minimální velikost záběru 5×10km, rozlišení podle velikosti záběru 1, 3 nebo 16m) s anténou o rozměrech 4.80×0.80×0.15m (hmotnost přístroje 394kg). Perioda opakování přeletu je 11 dní.
Data jsou zaznamenávána do palubní velkokapacitní polovodičové paměti s kapacitou 256 Gbit. Přenos dat se uskutečňuje v pásmu X (8GHz, rychlost přenosu 300Mbit/s).

Řídící středisko GSOC (German Space Operations Center) se nachází ve městě Oberpfaffenhofen (Německo), povelová pozemní stanice u Welheim (Německo) a příjem naměřených dat dat zajišťuje pozemní stanice Neustrelitz (Německo).

TerraSAR-X je prvním německým satelitem vyrobeným v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. Public Private Partnership) mezi Německým centrem pro letectví a kosmonautiku (DLR) a společností Astrium GmbH z Friedrichshafenu, která je předním odborníkem v oblasti družicové technologie. Astrium GmbH hradila náklady spojené s vytvořením, stavbou i nasazením družice na oběžnou dráhu, DLR odpovídá za vědecké cíle družice a její provoz.

 

Družice TerraSAR-X

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
TanDEM-X SAR Radarová 1 1.0, 3.0, 16.0 2010
TerraSAR-X SAR Radarová 1 1.0, 3.0, 16.0 2007
 
 

nahoru