Archivní družicové snímky

Dostupné archívy družicových dat představují nejrozsáhlejší zdroj geografické informace z jakéhokoliv území na zemském povrchu. Díky tomu, že veškerá pořízená družicová data jsou moderním způsobem archivována, může každý zájemce obratem získat podrobnou informaci o existenci a dostupnosti vybraných družicových snímků pro území jeho zájmu.

Obecně platí, že archivní družicové scény jsou prodávány za nižší ceny ve srovnání s aktuálními snímky.
V případě družicových dat s vysokým rozlišením nebo dat radarových je cena za archivní družicovou scénu přibližně poloviční. Za archivní se zpravidla považují data starší pěti let.
V případě družicových dat s velmi vysokým rozlišením je cena za 1km2 archivních dat v průměru nižší asi o 20%. Za archivní se zpravidla považují data starší dvou měsíců. U některých družic této kategorie dochází také v případě archivních dat k významnému zmenšení minimální plochy území požadované pro přijetí objednávky.

 

Katalog archivních družicových dat


Připravili jsme pro Vás mapovou aplikaci, která umožňuje prohlížení databáze archívů všech hlavních dodavatelů družicových dat s velmi vysokým rozlišením.

V této aplikaci můžete zjistit na základě kombinace databázového a prostorového dotazu detailní informace o družicových snímcích, které vyhovují Vámi zadaným kritériím (např. datum pořízení scény nebo oblačnost) a pokrývají zadané zájmové území. Kromě podrobného tabulkového výpisu získáte i informaci o hranici každé družicové scény a obrazový náhled v redukovaném rozlišení (tzv. quicklook).

Databáze obsahuje veškerá pořízená data vybraných družic pro území České a Slovenské republiky. Tuto databázi budeme průběžně aktualizovat a rozšiřovat tak, aby poskytovala co nejúplnější informace o dostupnosti archivních družicových dat s “metrovým” rozlišením.

Vstup do aplikace

 

nahoru