Nízké a střední rozlišení

illustration.description

MERIS, Jižní Evropa © ESA [2005]

Družicová data s nízkým rozlišením (často označované zkratkou LR z anglického Low Resolution) jsou charakterizována prostorovým rozlišením v řádu 1 km, u dat se středním rozlišením (MR, Medium Resolution) se tato hodnota pohybuje v řádu 100 m. Jedná se o data, která jsou pořizována výhradně v multispektrálním režimu zahrnujícím viditelnou a infračervenou část optického spektra. Vzhledem k široké šířce záběru je u těchto družic zpravidla zaručeno pořízení dat s denní až několikadenní frekvencí.

Tato data jsou vhodná pro mapování v měřítku okolo 1:1 000 000.

Stručný přehled typických aplikací:
  • globální a kontinentální mapování
  • sledování stavu a vývoje vegetace
  • modelování vývoje zemědělských plodin a předpovídání výnosů
  • monitorování rozsáhlých přírodních katastrof
  • sledování stavu a vývoje sněhového pokryvu a ledovců
  • sledování stavu a vývoje atmosféry a oceánů
 

Přehled družicových dat s nízkým a středním rozlišením

Družice Senzor Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
Sentinel-3 B OLCI 21 300.0 2018
Sentinel-3 B SLSTR 9 500.0, 1000.0 2018
Sentinel-5 P Tropomi 7 3500.0, 7000.0 2017
Sentinel-3 A OLCI 21 300.0 2016
Sentinel-3 A SLSTR 9 500.0, 1000.0 2016
DSCOVR EPIC 10 25000.0 2015
Landsat 8 TIRS 2 100.0 2013
NPP VIIRS 22 375.0, 750.0 2012
Envisat MERIS 15 300.0 2002
Meteosat MSG GERB 7 40000.0 2002
Meteosat MSG SEVIRI 12 1000.0, 3000.0 2002
SPOT 5 VEGETATION 2 4 1000.0 2002
TERRA MODIS 36 250.0, 500.0, 1000.0 2000
SPOT 4 VEGETATION 1 4 1000.0 1998
IRS-1D WiFS 2 188.0 1997
OrbView-2 SeaWiFS 8 1130.0 1997
IRS-1C WiFS 2 188.0 1996
RESURS-01-1 MSU-S 2 240.0 1985
RESURS-01-1 MSU-SK 5 170.0, 600.0 1985
 
 

nahoru