Zprávy z Gisatu

3677a_cwrs-ilu
04.09.2014

Kontrola pomocí DPZ

Gisat dodavatelem služeb pro kontrolou zemědělských dotací v roce 2014.

Gisat zvítězil ve veřejné soutěži vyhlášené Státním zemědělským intervenčním fondem pro realizaci kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2014.
Kontrola je prováděna podle jednotné evropské metodiky s využitím družicových dat vysokého a velmi vysokého rozlišení. Předmětem kontroly jsou vybrané dotační tituly a dodržování souvisejících agro-environmentálních omezení. Gisat je zodpovědný za celý kontrolní proces: ortorektifikaci a zpracování družicových dat; vyhodnocení družicových a leteckých snímků s využitím dat LPIS; provedení místních šetření; databázové zpracování výsledků a přípravu podkladových map.

Toto rozhodnutí nám umožní navázat na dosavadní dlouhodobou a úspěšnou spolupráci se státní správou v oblasti využití družicových snímků pro podporu a kontrolu zemědělských aktivit.

 

nahoru

zpět