Zprávy z Gisatu

8d3ec_8b6fe-suce-ilu
12.05.2015

Suitability Coverage Engine

Gisat vyvíjí technologii pro optimalizaci výběru družicových scén z družicových archívů.

Hlavním cílem projektu SUCE je vytvořit datový a procesní model, který by umožňil automatizované vyhledání optimálního souboru družicových snímků vhodných pro mapovací a monitorovací aktivity bez nutnosti ručního výběru a přenosu nepotřebných dat.

SUCE Engine poskytne uživatelům možnost provedení analýzy vhodnosti archivovaných datasetů na základě metadat, získání vyhovujících výsledků (ve formě metadatových map), analyzovat potenciální mezery, pozměnit kritéria a využít metadata k přímému stahování archivovaných datasetů potřebných pro daný mapový produkt.

Jsou zkoumány scénáře případů užití (end-to-end use case scenarios) a s tím související požadavky, aby mohla být identifikována struktura SUCE na systémové úrovni a softwarové požadavky a struktura na sub-systémové úrovni. Byly identifikovány tři základní případy užití a jejich kombinace:

  • Samostatný snímek
  • Bezešvé prostorové pokrytí
  • Časové pokrytí

Navazujícím úkolem je analýza metadat EO produktů. Bude identifikováno a analyzováno každé úložiště založené poskytovateli dat dálkového průzkumu Země, které umožňuje přístup a stahování vybraných satelitních snímků.

Hlavní vývojovou aktivitou projektu je návrh a vytváření prototypu SUCE. To zahrnuje implementaci, verifikaci a zapojení systémové architektury s cílem poskytnout škálovatelný a modulární SUCE Engine. Celý proces softwarového vývoje je založen na přístupu Open Source. Validace a vyhodnocení prototypu zahrnuje tři scénáře: validace vůči případům užití, validace založená na jednoduchých případech užití postavených na simulovaných metadatech a validace se zapojením koncových uživatelů.

Projekt SUCE je vedený hlavním dodavatelem, firmou GISAT, a jako subdodavatel se na projektu podílí firma TERRASIGNA. Projekt je naplánován na 18 měsíců a je financován Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v rámci programu GSTP.

SUCE GUI model
SUCE GUI model  


Další informace naleznete na webových stránkách projektu.

 

nahoru

zpět