Zprávy ze světa

3d2d9_illustration
30.08.2021

Požáry v Řecku...

… jsou další událostí roku 2021, jejíž vývoj a následky lze snadno mapovat i z oběžné dráhy.

Přestože se léto 2021 jeví v naších zeměpisných šířkách jako poměrně chladné a dost deštivé, na jihu Evropy je tomu zcela jinak. Španělsko, Itálie, Řecko a Turecko si toto léto budou pamatovat jako velmi horké, na italské Sicílii byla naměřená 11. srpna rekordní teplota 48,8°C, která je nejvyšší teplotou v Evropě kdy zaznamenanou.
Pokud bude naměřený údaj po prověření přesnosti použitých přístrojů oficiálně uznán také Světovou meteorologickou organizací, padne tak dosavadní rekord rovných 48°C, který byl naměřený v roce 1977 v Aténách.
V důsledku vysokých teplot vznikají v těchto zemích četné požáry, jejichž včasná lokalizace a likvidace je někdy dost složitá. Těžkou zkouškou připravenosti si prošli stovky hasičů v Řecku, kde pomáhali se zvládáním požárů hasiči z dalších dvou desítek zemí a to včetně hasičů z Česka.
Jedna z nejhorších vln veder s teplotami přes 45° C vysušila v Řecku krajinu, silný vítr plameny z požárů rozfoukal a zásobil je dostatkem kyslíku. Kritickým obdobím byly první dva týdny srpna.
Celkem v Řecku shořelo při 58 větších požárech přes 110 000 hektarů porostů, přičemž za stejné období shořelo v celé Evropě celkem 338 000 hektarů.

Obr.: Řecko 8. srpna 2021 na obrazových datech pořízených americkou družicí Suomi NPP. Zdroj: obrazová data NASA Earth Observatory (Lauren Dauphin), za použití dat VIIRS z NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview a Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Obr.: Řecko 8. srpna 2021 na obrazových datech pořízených americkou družicí Suomi NPP. Zdroj: obrazová data NASA Earth Observatory (Lauren Dauphin), za použití dat VIIRS z NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview a Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Nejzasaženější oblastí byl druhý největší ostrov Řecka Euboia (anglicky označovaný jako Evia), kde shořelo 50 000 hektarů a požáry vypálily souvislou stopu napříč ostrovem.
Z pevniny je ostrov Euboia přístupný mostem přes 40 metrů širokou úžinu Euripos. Zvládání požárů na poměrně dlouhém a úzkém ostrově dále komplikuje značně hornatý terén, nejvyšší hora tohoto ostrova se jmenuje se Dirfi a se svou výškou 1743 metrů je vyšší než naše Sněžka.

Obr.: Severní část ostrova Euboia (Evia) 10. srpna 2021 na obrazových datech pořízených americkou družicí Landsat-8 a zobrazených v přirozených barvách. Zdroj: obrazová data NASA Earth Observatory (Lauren Dauphin), za použití dat VIIRS z NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview a Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Obr.: Severní část ostrova Euboia (Evia) 10. srpna 2021 na obrazových datech pořízených americkou družicí Landsat-8 a zobrazených v přirozených barvách. Zdroj: obrazová data NASA Earth Observatory (Lauren Dauphin), za použití dat VIIRS z NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview a Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Pro družicová obrazová data v přirozených barvách (tj. zhruba takových barvách, jak bychom oblast viděli vlastníma očima) je problémem jakékoliv snížení průhlednosti vzduchu kvůli oblačnosti nebo znečištění vzduchu kouřem. Nejvíce se to projevuje právě v pásmech viditelného světla a zcela nejhůře v oblasti modrého světla. Pokud ale není taková clona příliš hustá a zcela neprůhledná, při použítí kombinace jiných pásem vlnových délek elektromagnetického záření jí lze z velké části odstranit. Vzniká tak obraz v nepravých barvách, který je sice vizuálně pro laický pohled nezvyklý, ale například velice častá kombinace s pásmem blízkého infračerveného záření umožňuje i daleko lépe monitorovat stav vegetace.

Obr.: Severní část ostrova Euboia (Evia) na stejných obrazových datech z 10. srpna 2021 pořízených americkou družicí Landsat-8 a zobrazených v nepravých barvách v kombinaci pásem krátkovlnného infračerveného, blízkého infračerveného a červeného pásma z viditelného světla. Zdroj: obrazová data NASA Earth Observatory (Lauren Dauphin), za použití dat VIIRS z NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview a Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Obr.: Severní část ostrova Euboia (Evia) na stejných obrazových datech z 10. srpna 2021 pořízených americkou družicí Landsat-8 a zobrazených v nepravých barvách kombinace pásem krátkovlnného infračerveného, blízkého infračerveného a červeného pásma z viditelného světla. Zdroj: obrazová data NASA Earth Observatory (Lauren Dauphin), za použití dat VIIRS z NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview a Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Evropskou obdobou amerických optických družic Landsat pro dlouhodobé sledování krajinného pokryvu jsou družice Sentinel z evropského programu Copernicus. Skupina evropských družic Sentinel se skládá z 6 druhů optických i radarových družic s různým vybavením pro komplexní sběr dat o pevninách, mořích a atmosféře. Zatímco evropské družice Sentinel jsou nyní výrazně komplexnější a různorodější zdroj dat, výhodou série amerických optických družic Landsat je mnohem větší dlouhodobost, první Landsat-1 začal pracovat v roce 1972.

Obr.: Severní část ostrova Euboia (Evia) na obrazových datech z 11. srpna 2021 pořízených evropskou družicí Sentinel-2 v kombinaci v nepravých barvách s použitím pásma blízkého infračerveného záření. Zdroj: © modifikovaná Copernicus Sentinel data (2021), zpracováno v ESA, licence  CC BY-SA 3.0 IGO

Obr.: Severní část ostrova Euboia (Evia) na obrazových datech z 11. srpna 2021 pořízených evropskou družicí Sentinel-2 v kombinaci v nepravých barvách s použitím pásma blízkého infračerveného záření. Zdroj: © modifikovaná Copernicus Sentinel data (2021), zpracováno v ESA, licence CC BY-SA 3.0 IGO .

Obrazová data z řady evropských i amerických družic jsou (s výjimkou bezpečnostních dat) dostupná uživatelům zdarma (případně jsou poskytnuta zdarma jen pro určité účely a při splnění určitých podmínek použití).
Informace získané z družicových dat a dalších zdrojů jsou pak v globálním rozsahu veřejně dostupné na internetu, například vývoj požárů v Řecku od 3. do 11. srpna lze vidět po jednotlivých dnech na animaci spustitelné například na webu NASA Worldview.

Článek zpracoval: Jiří Šustera

 

nahoru

zpět