Zprávy ze světa

1a9d4_illustration
05.04.2013

První snímek z LDCM...

... byl pořízen 18.března 2013 a zprovozňování družice tak dále úspěšně pokračuje.

Družice LDCM (Landsat-8) odstartovala 11.února 2013 ze startovní rampy u letecké základny Vandenberg v Kalifornii v nákladovém prostoru nosné rakety Atlas 5, aby jako další v řadě družic Landsat pokračovala v historicky nejdelší sérii snímkování Země. Po úspěšném vynesení nosnou raketou na oběžnou dráhu následuje u LDCM období opatrného uvádění do provozu, testování systému a kalibrace přístrojů. První snímek byl pořízen v rámci tohoto procesu. Při pořízení tohoto snímku ještě ani nebyla družice umístěna na své plánované finální oběžné dráze, takže je zachycená scéna poněkud prostorově posunuta oproti standardnímu kladu, v jakém bude družice průběžně pořizovat snímky zemského povrchu v běžném provozu. Družice tedy zdaleka ještě nezahájila rutinní snímkování, ale úspěšné pořízení prvního z mnoha pokusných snímků je důležitým krokem na cestě k plné provozuschopnosti.

Tato část prvního snímku pořízeného družicí LDCM 18.března 2013 zachycuje pohled na zasněžené hory u Denveru v Coloradu. Zdroj: USGS/NASA Earth Observatory

 

Obr.: Tato část prvního snímku pořízeného družicí LDCM 18.března 2013 zachycuje pohled na zasněžené hory u Denveru v Coloradu.
Zdroj: USGS/NASA Earth Observatory

Další testy a kalibrace optických přístrojů družice budou vyžadovat opakované snímkování různých povrchů a to především takových, kde je jejich odrazivost známá (nebo v okmažiku snímkování změřitelná jiným nezávislým přístrojem), nebo je dlouhodobě stabilní. Pro takové účely jsou snímkovány především pouště, oceány, ale i povrch Měsíce a nebo vybraná část hvězdné oblohy. Od pátku 29.března je nová družice LDCM na dráze, na které bude podlétat svou předchůdkyni, družici Landsat 7, která už překročila svou životnost a v důsledku opotřebení se potýká s různými technickými problémy, nicméně je stále ještě funkční. Při těchto setkáních snímkují obě družice současně stejná území a tato data lze pak použít pro křížovou kalibraci.

Nový Landsat-8 pořizuje senzorem OLI (z angl. Operational Land Imager) černobílá (panchromatická) data v rozlišení 15 metrů a barevná (multispektrální) data v rozlišení 30 metrů a v pásmech vlnových délek téměř zcela shodných jako jsou pořizována data senzorem ETM+ na dosluhující družici Landsat-7. U družice LDCM byly navíc přidány ještě dva nové barevné kanály, jeden pro studium mořských a oceánských vod, druhý pro detekci jemné oblačnosti. Tepelná data jsou snímána senzorem TIRS ve dvou pásmech vlnových délek a v rozlišení 100 metrů.

Tato část prvního snímku LDCM z 18.března 2013 zachycuje pohled na vodní nádrž Horsetooth Reservoir u města Fort Collins v Coloradu. Vlevo je snímek ze senzoru OLI družice LDCM v přirozených barvách, vpravo je z týchž dat vytvořena kombinace v nepravých barvách. Zdroj: USGS/NASA Earth Observatory

 

Obr.: Tento detail prvního snímku z 18.března 2013 zachycuje pohled na vodní nádrž Horsetooth Reservoir u města Fort Collins v Coloradu. Vlevo je snímek ze senzoru OLI družice LDCM v přirozených barvách složený z modrého (2.), zeleného (3.) a červeného (4.) kanálu, vpravo je z týchž dat vytvořena kombinace v nepravých barvách složená ze zeleného (3.), blízkého infračerveného (5.) a druhého z krátkovlnných infračervených kanálů (7.). Barevná kombinace v nepravých barvách kombinuje do výsledného obrazu i vlnové délky, které normálně lidské oko není schopno vnímat. Výsledné barvy jsou tedy oproti běžnému lidskému vnímání barev různě posunuté a nezvyklé, ale při správně zvolené kombinaci lze ze snímku vyčíst mnohem více informací. Nápadná hnědočervená plocha táhnoucí se z levého horního rohu snímku v nepravých barvách je stopa požáru, který vypukl v oblasti západně od nádrže. Hranice mezi spáleništěm a zdravým lesem je na snímku v nepravých barvách jasně patrná, kdežto na snímku v přirozených barvách je značně neurčitá a plocha spáleniště celkově není moc výrazná.
Zdroj: USGS/NASA Earth Observatory

Zahájení plného provozu družice je zatím předběžně plánováno na konec května 2013. Současně s převedením do běžného provozu by měla být družice LDCM oficiálně přejmenována na Landsat 8.

Článek o startu družice LDCM (Landsat 8) je na našich stránkách zde.

Článek k 40.výročí vypuštění první družice Landsat je možné nalézt zde.

 

nahoru

zpět