Zprávy ze světa

C3252_geomatica-ilu
20.10.2014

Geomatica 2014

Nová verze programu PCI Geomatics pro zpracování dat DPZ je k dispozici.

S mnoha tisíci instalací ve více než 130 zemích světa se program Geomatica etabloval jako profesionální softwarové řešení práce s obrazovými daty DPZ. Letošní verze Geomatica 2014 přidává další nové nástroje, nové funkce a zefektivnění pracovních postupů. Díky tomu představuje jednu z nejzásadnějších modernizací programu v posledních letech.

Geomatica 2014 je dostupná ve verzích pro 64-bitové operační systémy Windows a Linux (CENTOS, Ubuntu, Suse). Plně funkční verzi Geomatica 2014 si může uživatel na svůj počítač nainstalovat zcela zdarma na zkušební období 15 dnů.

Hlavní novinky a vylepšení verze 2014 se týkají zejména následujících oblastí:

Live DEM Editing
Tato funkce výrazně urychluje proces editace digitálního modelu terénu s cílem opravit chyby a artefakty způsobující geometrická zkreslení ortofota, k jehož tvorbě je DEM použit. Při editaci DEM má uživatel k dispozici on-line náhled na ortofoto, kde může okamžitě vizuálně ověrit, zda prováděné opravy DEM vedou ke korekci obrazových zkreslení na výsledném ortofotu. Podívejte se na videoukázku tohoto postupu.

Smart Geo-fill
Tato funkce nabízí inteligentní Copy&Paste nástroj pro úpravu a vylepšení výsledné ortofotomozaiky. Podívejte se na videoukázku tohoto postupu.

Skriptování v jazyce Python
Geomatica 2014 podporuje skriptování v programovacím jazyce Python, z prostředí tohoto jazyka lze spouštět a využívat funkce programu Geomatica. Podívejte se na videoukázku k tomuto tématu. Praktickou ukázku použití lze shlédnout zde.

Change Detection
Do prostředí Geomatica Focus byly integrovány nástroje pro automatizovanou detekci a mapování změn mezi dvěma obrazovými podklady.

Atmosférické korekce
Geomatica 2014 nabízí jedny z nejpokročilejších postupů zpracování atmosférických korekcí obrazu, které automaticky detekují mrak a mlhu na konkrétní zpracovávané družicové scéně. Automatizované vytváření metadat výrazně zrychluje a zpřesňuje práci a umožnuje rychlejší a intuitivnější tvorbu bezešvé mozaiky i v oblastech s výskytem oblačnosti.

Vylepšená tvorba digitálního výškového modelu
Vytvoření kvalitního výškového modelu z dat nejnovějších družic velmi vysokého rozlišení (WorldView-2, Pleiades, GeoEye) je nyní jednodušší a rychlejší a obsahuje zcela nové algoritmy. Umožnuje zpracování vysokého počtu stereoskopických dvojic družicových snímků.

Aktualizace podporovaných družicových senzorů a formátů dat
Každá nová aktualizace rozšiřuje seznam podporovaných dat o data ze senzorů nově vypuštěných družic (například Spot 6, RASAT, Kompsat 3, TH‐1, Gokturk2, HJ‐A/B/C, ZY‐3, GF1, GF2, YG2, YG8, YG14, SJ9).

Pokročilá analýza radarových dat
Společnost PCI Geomatics pokračuje ve vývoji a zdokonalování nástrojů pro práci s radarovými daty, nové funkce a vylepšení se týkají zejména rozšířené podpory komplexních dat a práce s polarimetrickými daty.

Další informace o programu Geomatica 2014 naleznete na stránkách společnosti PCI Geomatics. Praktické videoukázky používání programu můžete shlédnout v sekci PCI TV. Kompletní archív webinářů PCI Geomatics najdete zde.

Máte-li zájem o licencovanou verzi programu Geomatica nebo o další podrobnější informace, neváhejte nás prosím kontaktovat přes formulář zde.

 
 
 

nahoru

zpět