Zprávy ze světa

26048_illustration
20.12.2015

Družici TeLEOS-1...

… velmi vysokého rozlišení a dalších pět družic vynesla pro Singapur indická raketa.

Indická čtyřstupňová raketa PSLV (zkratka z angl. Polar Satellite Launch Vehicle) odstartovala ke svému 32. letu dne 16. prosince 2015 z kosmodromu Sriharikota na východním pobřeží Indie. Družice TeLEOS-1 byla nejdůležitejší a s hmotností 400 kg také nejtěžší družicí tohoto letu. Z nákladového prostoru rakety byla družice TeLEOS-1 vypuštěna na oběžnou dráhu jako první v čase 18 minut a 12 vteřin od startu a ve výšce 550 km nad Zemí, kde byla navedena na oběžnou dráhu se sklonem 15° k rovině zemského rovníku. Družice bude pořizovat panchromatické (tj. černobílé) snímky zemského povrchu v rozlišení 1 metr. Kromě velmi vysokého rozlišení pořizovaných snímků je hlavní předností této družice možnost rychle zareagovat a opakovaně snímkovat požadované území s průměrným časovým intervalem 12 až 16 hodin. Tento interval je u jiných samostatně pracujících družic podstatně delší, obvykle 1 a více dní. Krátkého intervalu je u této družice dosaženo za tu cenu, že se vzhledem ke sklonu svojí dráhy pohybuje pouze v malém rozsahu +/- 15° okolo zemského rovníku a může tak plnohodnotně snímat pouze území nacházející v rozsahu od 15° severní do 15° jižní zeměpisné šířky. Z hlediska Singapuru nacházející ho se na 1 stupni a 18 minutách severní šířky, kde se budou používat nejčastěji snímky vlastního území a nejbližšího okolí, je možnost rychlejší dostupnosti dat jasným argumentem, proč je taková oběžná dráha pro jejich družici výhodná.
Tato tříose stabilizovaná družice TeLEOS-1 je také schopná natáčet se až o 45° v libovolném směru a tak může jednak snímat širší území okolo své trasy letu a jednak nasnímat totéž území opakovaně z několika různých úhlů (například pro účely vytvoření výškového modelu). Družici postavila singapurská společnost ST Electronics (Satcom & Sensor Systems) Ltd. Provozovatel družice bude její pobočka vystupující pod obchodním jménem AgilSpace.

Družice TeLEOS-1 o hmotnosti 400 kg bude z výšky 550 km snímkovat země v okolí rovníkového pásu s rozlišením 1 metr. Zdroj: ST Electronics, AgilSpace

 

Obr.: Družice TeLEOS-1 o hmotnosti 400 kg bude z výšky 550 km snímkovat země v okolí rovníkového pásu s rozlišením 1 metr. Slovo „teleos“ v řečtině znamená „dokonalost“. Zdroj: ST Electronics, AgilSpace

Singapur (plným jménem Republika Singapur) je městský stát o rozloze 710 km² a počtu obyvatel blížícímu se pěti a půl milionům a je jedním z nejhustěji zalidněných států na planetě. Zhruba 74% obyvatel tvoří Číňané, 13% Malajci a 9% Indové. Tato vyspělá země vykazuje vysoké tempo růstu ekonomiky (v roce 2010 dosáhla dokonce růstu o 14,7%), nízkou mírou nezaměstnanosti a někdy bývá označována za zemi s nejlepší kvalitou života. Pro takovéto rozvinuté a ekonomicky zdatné země je přístup k vlastnímu nezávislému zdroji družicových dat považován už téměř za samozřejmosta stejně tak i výzkum a vzdělávání další generace expertů pro dálkový průzkum Země a konstrukci družicových systémů. Většina ze zbývajících pěti vynesených družic má především tento účel.

Po primární družici TeLEOS-1 byla půl minutě jako druhá vypuštěná 78 kg vážící družice Kent Ridge-1 postavená Národní univerzitou v Singapuru NUS (z angl. National University of Singapore) určená pro optický dálkový průzkum Země. Jako hlavní přístroje má dvě kamery pro pořizování hyperspektrálních snímku ve středním a nižším rozlišení 44 metrů a 110 metrů snímajících ve vlnových délkách viditelného až infračerveného záření označovaných jako VNIR (400-900nm) a SWIR (900-1700nm). Jako vedlejší vybavení byla nainstalována video kamera, která by měla být schopná pořizovat záběry v rozlišení 6 metrů.

Další následovala družice VELOX-C1, 123 kg vážící družice postavená technologickou univerzitou v Sigapuru NTU (z angl. Nanyang Technological University) pro sběr meteorologických údajů o horních vrstvách zemské atmosféry pomocí speciálních technik sledování chování rádiového signálu z družic GPS při jeho průchodu vrstvami zemské atmosféry. Pak byla vypuštěna VELOX-2, zhruba 13 kg vážící družice z univerzity NTU pro testování a předvedení možností mezidružicového spojení a zkoušky dalších experimentálních družicových systémů. Jako předposlední byla vypuštěna družice Galassia, 3.4 kg vážící družice postavená Národní univerzitou v Singapuru NUS (z angl. National University of Singapore) určená jednak pro měření počtu volných elektronů v zemské ionosféře a dále pro provedení experimentu z oblasti kvantové fyziky s vytvářením kvantově provázaných párů fotonů. A jako poslední byla vypuštěna družice Athenoxat-1, družice postavená v singapurské laboratoři společnosti Microspace Rapid Pvt Ltd. pro vyzkoušení a předvedení družicových technologií jako je optické noční vidění pro malé družice.

Jednotlivé družice byly vypouštěny v intervalech kratších než 1 minuta a poslední družice byla vypuštěna v čase 21 minut a 2 vteřiny od startu ze Země. Všechny družice tedy byly vypuštěny ve stejné výšce 550 km nad Zemí. Za dalších 45 minut byl ale proveden ještě jeden experiment, kdy bylo vyzkoušeno znovuzažehnutí motoru čtvrtého stupně rakety PSLV. Experimentální zážeh trval 4 vteřiny, ale pro indickou kosmonautiku to nyní znamená, že je schopná nejen vynést několik družic během jednoho letu, ale s pomoci znovu spustitelného čtvrtého stupně je bude moci vypouštět na různě vysoké oběžné dráhy.

Indická raketa PSLV se stává v oblasti komerční kosmonautiky úspěšným a především dosti spolehlivým nosičem. Jediné selhání postihlo tuto raketu při jejím úplně prvním letu v roce 1993, kdy se raketa s nákladem zřítila do Bengálského zálivu. Tento let tak bývá označován buď jako 32. start rakety PSLV nebo jako 31. úspěšný let. Tuto raketu ke komerčnímu vynesení svých družic už použily už společnosti z celé řady evropských zemí, dále z USA, Kanady, Japonska, Izraele, nebo i Indonésie, Argentiny a Alžíru. A Singapurská republika svěřuje své družice Indii opakovaně už od roku 2011 (přesněji od 20.dubna 2011) kdy byla nosnou raketou PSLV vynesena singapurská X-SAT, družice o hmotnosti 105 kg pořizující barevná data v rozlišení 10 metrů a pak znovu v roce 2014 (30. června), kdy byla takto vynesena singapurská družice VELOX-1, pouze 4.5 kg vážící družice, která byla především experimentálním projektem studentů singapurské univerzity s cílem provést několik různých experimentů, například testování kamery s teleoptikou pro snímání obrazových dat v rozlišení 20 metrů nebo vypuštění čtvrt kilogramu vážící malé družice P-Sat, která se na oběžné dráze oddělila od tělesa družice VELOX-1 .

Statistiky k roku 2015 jsou pro rakety PSLV takové, že vynesly celkem už 93 družic, z toho 36 indických a 57 zahraničních. A vzhledem k dalšímu úspěšnému technickému rozvoji těchto raket a jejich značné variabilitě, kdy mohou být vypouštěné v různých modifikacích, dá se předpokládat, že statistiku svých úspěchů budou rozšiřovat ještě velmi dlouho.Článek zpracoval: Jiří Šustera

 

nahoru

zpět