Zprávy ze světa

58b84_illustration
31.10.2016

Družice Kompsat-3A...

… poskytuje komerční obrazová data Země ve velmi vysokém rozlišení až 55 cm.

Družice Kompsat-3A patří do skupiny elitních družic dálkového průzkumu Země, které jsou schopné dodat uživateli obrazová data jeho zájmového území v rozlišení výrazně lepším než 1 metr. Tato data patří mezi nejžádanější a požadavky na jejich pořízení nejlepšími družicemi velmi vysokého rozlišení pak často musí čekat ve frontě za prioritnějšími objednávkami. Proto je každá další komerční družice s těmito schopnostmi velmi vítaná a v tomto případě jde o družici velmi kvalitní.

Družice je vybavena optickým senzorem AEISS-A (z angl. Advanced Electronic Image Scanning System-A), který je vylepšenou verzí senzoru použitého na předchozí a stále funkční družici Kompsat-3. Kromě vylepšeného senzoru byla družice Kompsat-3A umístěna na oběžnou dráhu ve výšce 528 km, co je podstatně níže než u předchozí družice Kompsat-3, která létá ve výšce 675 km. Lepší senzor a nižší výška letu umožňují družici pořizovat data s nejlepším rozlišením ze všech družic řady Kompsat. Černobílá obrazová data jsou snímána v rozlišení 0.55 metru, barevná data jsou snímána v pásmech červeného, zeleného, modrého a blízkého infračerveného světla. Rozlišení snímaných barevných dat je 2.2 metru, ale dodatečným spojením s černobílým (panchromatickým) obrazem lze získat barevný obraz v rozlišení 0.55 metru (tzv. pansharpening).

Obr.: Tento snímek pořízený senzorem AEISS-A družice Kompsat-3A zachytil dne 1.dubna 2015 budovu Burj Al Arab ve Spojených Arabských emirátech. Tento mrakodrap, přezdívaný někdy Plachetnice podle jeho tvaru, je luxusní pětihvězdičkový hotel. Zdroj: KARI, SIIS

 

Obr.: Tento snímek pořízený senzorem AEISS-A družice Kompsat-3A zachytil dne 1.dubna 2015 budovu Burj Al Arab ve Spojených Arabských emirátech. Tento mrakodrap, přezdívaný někdy Plachetnice podle jeho tvaru, je luxusní pětihvězdičkový hotel. Zdroj: KARI, SIIS

Novinkou, která na předchozí družici Kompsat-3 nebyla, je infračervený senzor snímající ve středních vlnových délkách infračerveného pásma od 3 do 5 μm. Tento senzor je označován zkratou IPP (z angl. Infrared Imaging Payload). Rozlišení těchto dat je 5.5 metru a jsou určena například pro sledování požárů, sopečné činnosti, mapování městských teplotních ostrovů a dalších teplotních anomálií na souši i na moři. Tento senzor může snímat data z povrchu Země bez omezení přirozeným osvětlením, tedy během denních i nočních přeletů.

Obr.: Takto na infračervených datech zachytil senzor IPP družice Kompsat-3A dne 1.dubna 2015 korejskou řeku Han a její okolí. Zdroj: KARI, SIIS

 

Obr.: Takto na infračervených datech zachytil senzor IPP družice Kompsat-3A dne 1.dubna 2015 korejskou řeku Han a její okolí. Zdroj: KARI, SIIS

Družice Kompsat-3A má hmotnost lehce přes 1000 kg, rozměry tělesa družice jsou 2.0×3.8×6.5 metru. Předpokládaná minimální životnost družice je 4 roky. Životnost každé družice ovlivňuje nejen výdrž jejích součástek, ale hlavně zásoba paliva, které se používá ke korekci drah družice. Tato družice si nese zásobu 73 kg paliva.

Provozovatelem družice je Korejský výzkumný institut pro letectví a vesmír KARI (z angl. Korea Aerospace Research Institute), družici zkonstruovali korejští technici ve spolupráci s evropskou firmou Airbus Denfence and Space (dříve známou pod jménem Astrium) a Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku DLR (něm. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) , které se podílely na konstrukci družicových senzorů. I při stavbě předchozích družic řady Kompsat spolupracovala korejská vládní agentura KARI se zahraničními společnostmi, v případě první družice Kompsat-1 to byla americká společnost TRW, u dalších družic to byla především evopská společnost Airbus Defence and Space (nebo její předchůdce Astrium), u radarové družice Kompsat-5 italská společnost Thales Alenia Space. Cílem spolupráce s velkými a zkušenými zahraničními společnostmi nebylo jenom mít své družice na co nejvyšší technologické úrovni, ale především získání zkušeností se stavbou družic pro vlastní korejské odborníky. Zatímco jiné země si někdy u těchto firem objednávají dodání hotové družice, korejská agentura KARI vždy preferovala finální montáž družice v Koreji a zapojení vlastních lidí v co největší možné míře. Stavba družice Kompsat-3A je příkladem následné spolupráce vládního a průmyslového sektoru pro komercionalizaci družicových technologií. Zkušenosti nasbírané experty z KARI na předchozích družicích byly nyní předány při stavbě družice Kompsat-3A dalším korejským společnostem, především společnosti Korea Aerospace Industries – KAI. Tyto společnosti by pak měly získané znalosti využít pro svůj vstup mezi komerční dodavatele družicových technologií.
Pro zemi, jakou je Jižní Korea, je přínos družicového průzkumu ještě výrazně větší vzhledem k jejímu sousedství s uzavřenou komunistickou KLDR. Protože boje Korejské války byly v roce 1953 ukončeny pouze příměřím a nikoliv mírovou smlouvou, formálně jsou oba státy Korejského poloostrova stále ve válečném stavu, boje jsou jen dlouhodobě pozastavené, přičemž ale občas dochází k menším ozbrojeným incidentům, zejména pak na moři, kde je průběh hranice v pobřežních vodách dosti nejasný.
Civilní družice dálkového průzkumu Země v době krize mohou být pro svou vládu dalším zdrojem informací, ale (na rozdíl od utajovaných dat z čistě vojenských družic) jsou jejich data v mírových dobách použitelná pro velký počet nejrůznějších civilních aplikací a v příjmech z komerčního prodeje pořízených dat se zpět vrací vynaložené náklady. A data z družice Kompsat-3A mají velmi zajímavý komerční potenciál.

Družice Kompsat-3A byla už pátou na oběžnou dráhu vypuštěnou družicí řady Kompsat. Na návrzích a stavbě všech družic se vždy podílela korejská agentura KARI, o jejich vynesení na oběžnou dráhu se postaraly raketové nosiče z jiných zemí v rámci nabídky komerčních raketových letů pro vynášení družic.

První Kompsat-1 měla hmotnost 469 kg, byla vyrobena ve spolupráci KARI s americkou firmou TRW a vynesena na oběžnou dráhu byla dne 21.12.1999 americkou raketou Taurus z letecké základny Vandenberg v USA. Družice pořizovala optická data v nejlepším rozlišení 6.6 metru. Konec mise nastal 30.12.2007 náhlou ztrátou spojení s družicí, patrně v důsledku technické závady. Družice ale pracovala 8 roků, svou plánovanou minimální životnost 3 roky bohatě překonala.

Následovala Kompsat-2, která je už zcela plnohodnotnou komerční družicí velmi vysokého rozlišení. Družice má hmotnost 800 kg, byla postavena ve spolupráci s tehdejší evropskou firmou Astrium a tato spolupráce pak pokračovala i v dalších letech. Družice byla vynesena dne 28.7.2006 ruskou raketou Rokot z kosmodromu Pleseck. Z oběžné dráhy tato družice dokáže pořizovat optická data v rozlišení až 1 metr.

Další vzlétla družice Kompsat-3, která má hmotnost 798 kg a byla vynesena dne 17.5.2012 japonskou raketou H-2A. Z oběžné dráhy pořizuje optická data v rozlišení až 0.7 metru.

Pak následovala Kompsat-5, družice o hmotnosti 1400 kg, jejíž radarový senzor a některé další družicové systémy dodala italská Společnost Thales Alenia Space. Družice byla vynesena 22.8.2013 rusko-ukrajinskou raketou Dněpr-1.

Zatím poslední vypuštěnou družicí této řady je v tomto článku popisovaná družice Kompsat-3A vynesená dne 25.3.2015 taktéž v nákladovém prostoru rusko-ukrajinské rakety Dněpr-1.

V roce 2020 by mělo následovat vypuštění radarové družice Kompsat-6, která nahradí v současné době pracující radarovou družici Kompsat-5.

Název všech družic řady Kompsat je zkratkou znamenající „Korejská víceúčelová družice“ (z angl. Korea Multi-Purpose Satellite), ale pro všechny tyto družice se někdy používá i korejské jméno Arirang (podle velmi oblíbené korejské národní písně).

Družice Kompsat-3A odstartovala v nákladovém prostoru rakety Dněpr-1 dne 25. března 2015 z podzemního sila na vojenské základně mezi městy Jasnyj a Dombarovskij, vypuštění družice na oběžnou dráhu pak bylo dokončeno za méně než 15 minut od startu. Rakety Dněpr-1 vynesly při komerčních letech nejen Kompsat-3A a radarový Kompsat-5, ale řadu dalších družic pro mnoho různých zemí. Přes všechny minulé úspěchy je budoucnost těchto raketových nosičů značně nejistá.
Raketa Dněpr-1 vznikla z mezikontinentální balistické střely R-36MUTTH (v NATO označení SS-18 Satan), která nastoupila do svojí vojenské služby v roce 1979 a měly být z této služby vyřazeny okolo roku 2009. Za svojí vojenské kariéry vykazovaly tyto rakety vysokou spolehlivost 97%, vojenských zkušebních startů bylo uskutečněno zhruba 160. Některé vyřazené rakety pak byly uskladněny pro možnou budoucí přestavbu na nosiče družic pro komerční kosmonautiku. Provozovatelem těchto přestavěných raket Dněpr-1 je ruská společnost ISC Kosmotras (zkratka ISC je z angl. Internationa Space Company) a pro komerční vynášení družic uskutečnily tyto levné a spolehlivé rakety 22 startů (první v roce 1999) a selhala pouze jedna (v roce 2006).
Rakety Dněpr-1 se dvakrát zapsaly do tabulek rekordů nejvyššího počtu družic vynesených současně jedním letem. Poprvé to bylo v dubnu 2007, kdy raketa Dněpr vynesla 14 družic. V listopadu 2013 rekord překonala americká raketa Minotaur I, která vynesla jedním letem 29 družic a dva experimentální náklady. Hned den potom si raketa Dněpr prvenství vzala zpět vynesením 32 družic a jednoho experimentálního nákladu. V lednu 2014 ale rekord překonala opět americká raketa, tentokrát Antares, když vynesla 34 družic. Schopnost rakety Dněpr vynést a vypustit na různé oběžné dráhy velké množství družic je z velké části také dědictvím její vojenské minulosti, kdy měla být schopna nést a vypustit až deset samostatných jaderných hlavic.
Přestavba původních balistických střel na rakety Dněpr-1 byla prováděna v rusko-ukrajinské spolupráci a přestože zprvu projekt pokračoval i přes vzrůstající napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, v roce 2015 Rusko vyhlásilo, že tuto spolupráci ukončí. Nejprve se tím zdál být ohrožen i start Kompsatu-3A, ale ruská společnost Kosmotras pak prohlásila, že všechny závazky z v té době již uzavřených smluv chce splnit a Kompsat-3A pak byl opravdu raketou Dněpr-1 vynesen. Bohužel žádné další starty pak už v dalších měsících nenásledovaly, takže stále není vyloučené, že vynesení družice Kompsat-3A byl poslední vzlet a labutí píseň rakety Dněpr-1.

Přehled parametrů družice Kompsat-3A je zde.

Starší článek o vypuštění předchozí optické družice Kompsat-3 je zde.

Starší článek o vypuštění radarové družice Kompsat-5 je zde.

Máte-li předběžný zájem o nákup těchto nebo jiných družicových dat, je Vám k dispozici poptávkový formulář pro zpracování nabídky zde.

Článek zpracoval: Jiří Šustera

 

nahoru

zpět