Zprávy ze světa

405f4_illustration-2-75
20.11.2017

Nová verze eCognition v9.3

3D, DeepLearning, Superpixelová segmentace ...

Aktuální verze Trimble eCognition v9.3 nabízí řadu novinek pro objektovou klasifikaci.

Pokročilá objektová analýza mračna bodů

Nově eCognition poskytuje nástroje pro integraci leteckých a pozemních mračen bodů včetně možnosti jejich 3D objektové klasifikace a extrakci informací, příp. analýzu změn v čase. Vylepšená analýza 3D mračen zahrnuje i algoritmy pro automatické zpracování např. základní klasifikaci (povrch, vegetace, budovy atp.) přímo ze souřadnicové podoby XYZ.

Integrace nového prostředí pro prohlížení umožňuje efektivní náhled 3D mračen v kombinaci s ostatními prostorovými daty (rastry nebo vektory) v jednom projektu. Prohlížeč podporuje i práci s atributy mračna včetně výšky, třídy klasifikace, intenzity, nebo zabarvení RGB. Pro lepší orientaci a přehled je možné kombinovat pohledy 2D a 3D případně využít předdefinovaných prespektiv pro procházení mračnem.

Rozšířené možnosti analýzy obrazových dat pomocí Deep Learning

S využitím technologie strojového učení z knihovny Google TensorFlowTM jsou nově k dispozici nástroje pro vysoce sofistikovanou analýzu dat pomocí rozpoznávání vzorců a korelací (pattern recognition, correlation) pro přesnou klasifikaci dat. Tyto algoritmy poskytují možnosti automatické aplikace strojového učení v podobě neuronových sítí pro zpracování obrazových dat a následnou tvorbu klasifikačních modelů.

 

Akcelerace tvorby segmentů – objektů

Nová verze poskytuje i rozšíření možností tzv. Superpixlové segmentace pro zrychlení procesu tvorby nových objektů a zahrnuje metody SLIC, SLICO a MSLIC.

Uživatelské novinky

Pro lepší čitelnost a podporu na zařízeních s velmi vysokým rozlišením bylo vylepšeno zobrazení pracovních oken a klasifikační báze. Pro úsporu místa na disku a zvýšení výkonu byl implementován kompresní proces, zvlášť vhodný pro práci s rozsáhlými obrazovými daty. Verze 9.3 také nově podporuje formát EXIF pro práci s metadaty pro formáty JPG i TIFF.

Nová verze je dostupná všem uživatelům s platnou údržbou.

 

nahoru

zpět