SRTM DEM

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) DEM představuje jedinečný produkt z oblasti digitálních modelů terénu, který byl vytvořen v rámci amerického projektu vedeného organizacemi NASA a NGA s přispěním německé a italské kosmické agentury.
V únoru roku 2000 se uskutečnila speciální mise rakatoplánu Endeavour, na kterém byla umístěna speciální radarová snímací aparatura s jejíž pomocí byly během 11 dní pořízeny interferometrická radarová data prakticky z území celého světa. Toto bylo možné pouze díky tomu, že zobrazující radary pracují na frekvencích umožňujících pořízení dat bez ohledu na denní dobu a meteorologické podmínky (více jak 90 % bylo nasnímano dvakrát a téměř 50 % území třikrát). Následným zpracováním vznikl dosud nevídaný produkt – celosvětový digitální model terénu s vysokým prostorovým rozlišením a výškovou přesností.

SRTM DEM je dostupný ve dvou úrovních:
  • SRTM1
    Dostupný pro území USA v prostorovém rozlišení 1” (přibližně 30 m na rovníku).
  • SRTM3
    Dostupný pro území mezi 56°j.z.š a 60°s.z.š. (pokrývá 80 % pevninského území celého světa) v prostorovém rozlišení 3” (přibližně 90 m na rovníku).

SRTM DEM je distribuován po čtvercích o velikosti 1°z.d. x 1°z.š. (na rovníku odpovídá přibližně území 111 km x 111 km).
SRTM DEM je dostupný ve dvou verzích. Verze 1.0 představuje výšková data, která jsou přímým výsledkem interferometrického zpracování. Verze 2.0 již zahrnuje řadu následných zpracovatelských operací zaměřených na editaci a opravu problematických oblastí (vodní plochy, pobřežní oblasti, lokální diskontinuity, horská území s velkými sklony, ...).
Kromě toho je každá verze SRTM3 k dispozici ve dvou podobách, které se liší metodou převzorkování z původních podrobnějších dat (subsampling nebo průměrování).

Základní parametry:

Grid Souřadnicový systém Přesnost Formát
Polohová Výšková
CE90 LE90
3” (1”) WGS84 / EGM96 20 m 16 m HGT (16bit)SRTM DEM je dostupný zdarma (FTP přístup) nebo za manipulační poplatek (dodání na CD/DVD). Další podrobnosti a odkaz na stažení dat najdete na stránkách USGS EROS Data Center.

GISAT nabízí všem zájemcům zpracování SRTM DEM podle jejich potřeb – mozaikování do větších území, reprojekce do vybraného souřadnicového systému, převzorkování do definovaného gridu, apod.

Kromě toho je v sekci Data ke stažení každému k dispozi výřez SRTM DEM pro území České a Slovenské republiky v obou souřadnicových systémech, které se u nás používají: S-JTSK (Křovákovo zobrazení, Beselův elispoid) a S-42 (Gauss-Krugerovo zobrazení, Krasovského elipsoid).