2011/1

Krátké zprávy

K 12. červenci 2011 jsme zaktualizovali naší databázi archivních družicových snímků s velmi vysokým rozlišením.

Přečtěte si podrobné informace o digitálním modelu ASTER GDEM včetně výsledků podrobné analýzy přesnosti pro území České republiky. ASTER GDEM je globální výškový model dostupný zdarma všem uživatelům.

Podívejte se na prezentace ze semináře Nová podrobná data z optických i radarových družic.

Vyzkoušejte demoverzi programu eCognition, vedoucí aplikaci v oblasti automazovaného objektově-orientovaného vyhodnocení obrazových dat.

Polohová přesnost dodávaných družicových dat

Pokračující technologický rozvoj v oblasti družicového dálkového průzkumu Země se projevuje nejen ve zlepšování prostorového a spektrálního rozlišení družicových snímků nebo v narůstající flexibilitě a mapovací kapacitě družicového senzoru ale také ve zvyšující se polohové přesnosti dodávaných produktů.

Moderní družicové systémy umožňují podrobné a velmi přesné sledování pohybu družice na oběžné dráze a rychlou korekci polohy družice v případě jejího odchýlení z ideální dráhy. Každý pořízený družicový snímek je vybaven podrobnými metadaty, které popisují stav družicového senzoru a polohu družice v okamžiku pořízení dat. To umožňuje zlepšit radiometrickou kvalitu a přesnost lokalizace dodávaných produktů a současně zvýšit přesnost následného zpracování, jakým je například ortorektifikace nebo multitemporální vyhodnocení družicových dat.

Družicová data s velmi vysokým rozlišením

Družicová data velmi vysokého rozlišení jsou data s prostorovým rozlišením okolo 1 metru. Z rozlišovací schopnosti příslušného družicového senzoru (tj. rozměru nejmenšího objektu, jaký je tímto senzorem rozeznatelný) je pak odvozena velikost pixelu (tj. nejmenšího obrazového elementu) dodávaných digitálních dat. V současné době se prostorové rozlišení běžně dostupných družicových dat velmi vysokého rozlišení pohybuje od 1 metru až do 0.5 metru.

Data jsou nabízena v různých úrovních zpracování (liší se především polohovou přesností a cenou):

  • úroveň Basic (Základní)

Představuje nejnižší úroveň zpracování a je nabízena pouze některými poskytovateli družicových dat. Tato data prošla korekcí radiometrie a senzoru, nejsou však provedeny žádné geometrické korekce. Na základě uživatelem požadované polohové přesnosti je pak možné vybrat typ a způsob geometrického zpracování. Výhodou dat úrovně Basic je možnost dodávat data i ve větších celcích, než je velikost jedné standardní družicové scény.

  • úroveň Standard

Představuje střední úroveň zpracování (u dat dodávaných společností GeoEye se tato úroveň nazývá Geo). Tato úroveň zahrnuje korekce radiometrie, senzoru i korekce geometrické. Data jsou převedena do vybrané mapové projekce (např. UTM). Nejsou zde provedeny korekce zkreslení z výškových rozdílů, ale celá scéna je umístěna na střední nadmořskou výšku, která je uvedena v doprovodných metadatech. Polohová přesnost produktu (bez zkreslení vlivem výškových rozdílů) je popisována polohovou chybou CE90 (pro 90% bodů na snímku nebude polohová odchylka – rozdíl mezi polohou odečtenou ze snímku a polohou skutečnou – přesahovat uvedenou hodnotu).

Přesnost dat úrovně Standard pro běžná družicová data s velmi vysokým rozlišením:

Družice Provozovatel Rozlišení PAN / MS Polohová přesnost (CE90)
Ikonos GeoEye 1 m / 4 m 15 m
QuickBird DigitalGlobe 0.6 m / 2.4 m 23 m
WorldView-1 DigitalGlobe 0.5 m / n.a. 6.5 m
GeoEye-1 GeoEye 0.5 m / 2 m 5 m
WorldView-2 DigitalGlobe 0.5 m / 1.84 m 6.5 m

Tyto odchylky platí pro střední nadmořskou výšku v daném území. U míst s jinou nadmořskou výškou vzniká ještě zkreslení z výškových rozdílů. Toto zkreslení je závislé na velikosti výškového rozdílu každého místa vůči střední nadmořské výšce (čím větší rozdíl, tím větší odchylka) a na úhlu pořízení scény (šikmější úhel pořízení znamená větší výslednou odchylku). Pro běžná data velmi vysokého rozlišení dosahuje polohové zkreslení hodnoty zhruba ½ výškového rozdílu. Podrobný popis polohových chyb, jejich příčin a možnosti odstranění najdete zde.
Data úrovně Standard sice mají nižší polohovou přesnost než data úrovně Ortho, ale nabízejí za výrazně nižší cenu nejširší možnosti dalšího zpracování, včetně dalšího zpřesňování podle aktuálních potřeb a možností objednatele. Při kvalitním zpracování lze dosáhnout i mnohem lepší přesnosti, než je přesnost komerčně nabízených produktů úrovně Ortho. Data úrovně Standard (Geo) jsou proto nejžádanější a nejčastějí objednávaná družicová data.

  • úroveň Ortho

Představuje nejvyšší úroveň zpracování. Tato data vycházejí z dat úrovně Standard, jsou ale opravena o vliv výškových rozdílů na základě digitálního výškového modelu a jejich polohová přesnost je dále zlepšena přidáním vlícovacích bodů (tj. bodů o známých obrazových a prostorových souřadnicích).

více More

Vybraný projekt
51b50_respond-logo

Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci

Gisat byl partnerem projektu poskytujícím služby v oblasti podpory humanitární a rozvojové pomoci. Domácími uživateli jsou organizace Člověk v tísni a ADRA, mezi mezinárodní uživatele patří např. Evropská komise (DG-ECHO, DG-RELEX) či OSN (UNDSS).

více More

Vybraná družice
1ab07_logo-rapideye

RapidEye

RapidEye reprezentuje sestava pěti komerčních družic dálkového průzkumu Země, které jsou od roku 2008 provozovány německou společností RapidEye. Pět prakticky identických družic, každá o velikost méně než jeden kubický metr a váze 150kg, mají předpokládanou životnost 7 let.

více More

Projekty
7b779_illustration2

Kulatý stůl na MŽP
Integrované přístupy k managementu urbanizovaného území - prezentace Gisatu

Nezisková organizace IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. – uspořádala 7. června 2011 v prostorách Ministerstva životního prostředí setkání odborníků u kulatého stolu s tématem „Integrované přístupy k managementu urbanizovaného území“.

více More

Abb0b_illustration

Globální mapa osídlení
Znalost hustoty osídlení je zásadní pro efektivní organizaci humanitárních operací.

V případě velké katastrofy v odlehlých částech světa je znalost, zda a jak hustě je postižená plocha obydlená, zásadní pro efektivní organizaci humanitárních operací. Ještě před sto lety byla světové populace nižší než 2 miliardy lidí. Dnes se současná světová populace blíží 7 miliardám a do roku 2030 se očekává, že dosáhne 10 miliard. Předpokládá se, že zhruba kolem roku 2050 bude až 70% světové populace soustředěno ve městech a že k největšímu růstu měst dojde v méně rozvinutých zemích.

více More

Software
3be1f_pci-sleva

Letní sleva PCI Geomatics
Získejte instalaci programu Geomatica za cenu roční podpory.

Všem současným uživatelům i novým zájemcům o programy PCI Geomatics je určena tato speciální nabídka:

  • Při nákupu jakékoliv sestavy programu Geomatica včetně roční podpory získáte druhou licenci pouze za cenu rocni podpory.

více More

4a276_gis-day-final

eCognition day 2011
2. června 2011 se uskutečnil v Gisatu seminář „eCognition day 2011“

Podobně jako v minulých letech, i tento rok proběhl v GISATu seminář věnovaný programu eCognition. V roce 2010 se divize Definiens zaměřená na Earth Sciences Business stala součástí společnosti Trimble (podrobnosti najdete zde). Hostem eCognition day 2011 byl letos také Volker Zirn ze společnosti Trimble, který v krátkosti představil celé portfolio řešení a služeb (zahrnující pořízení, zpracování a vyhodnocení dat DPZ), které tato společnost nabízí. V další části byly představeny novinky produktů eCognition, zejména nová 64-bitová verze a její výhody pro zpracování objemných dat.

více More

GeoData
3508_illustration

Mapa GlobCover 2009
Na konci roku 2010 zveřejnila ESA mapu krajinného krytu GlobCover2009.

Tato globální mapa momentálně představuje nejpodrobnější a nejaktuálnější celosvětovou mapu krajinného krytu, jakou je možné vytvořit během jednoho roku a je veřejně dostupná na webovské stránce ESA Ionia GlobCover.

více More

Družicová data
80de6_illustration

Družice ERS-2 končí
Družice bude navedena na orbitální dráhu v nižší výšce a shoří v atmosféře Země.

Družice ERS-2 odstartovala 21.dubna 1995 z evropského kosmodromu Kourou ve Francouzské Guayaně a následovala svou úspěšně pracující sesterskou družici ERS-1, která odstartovala o čtyři roky dříve.

více More

B0d74_illustration

Nová indická družice
Družice Resourcesat-2 agentury ISRO úspěšně odstartovala a začala pořizovat snímky.

Tato družice je osmnáctou družicí dálkového průzkumu Země postavenou indickou agenturou ISRO a přímou pokračovatelkou dosud stále pracující družice Resourcesat-1, jejíž předpokládaná pětiletá doba životnosti vypršela už v roce 2008.

více More

54812_illustration

Mise družice ALOS skončila
Mise družice ALOS byla po pěti letech ukončena závadou na energetickém systému.

Japonská kosmická agentura JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) oznámila, že dne 22.dubna 2011 se družice ALOS z neznámých důvodů samovolně přepnula do energeticky úsporného pracovního režimu, což vedlo k vypnutí všech družicových pozorovacích přístrojů.

více More

458bd_illustration

Servisní družice
Firma MDA oznámila úmysl vypustit v roce 2015 unikátní opravárenskou družici.

Vynesení a přesné umístění každé družice na její oběžnou dráhu je technicky složitý a především finančně velmi nákladný úkol. Drahou družici na orbitě pak může kdykoliv vyřadit z činnosti jakákoliv banální závada, která by u přístroje na Zemi byla snadno odstranitelná, ale u družice ve vesmíru je už ze Země nenapravitelná.

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz