2011/2

Krátké zprávy

V září letošního roku proběhl v Gisatu recertifikační audit, který prodloužil certifikaci firemního integrovaného systému managementu kvality a systému environmentálního managementu podle standardů ISO 9001:2008 a ISO 1401:2004.

K 5. říjnu 2011 jsme zaktualizovali naší databázi archivních družicových snímků s velmi vysokým rozlišením.

Podívejte se do naší galerie, která obsahuje přes 60 ukázek zajímavých družicových snímků z celého světa.

Dálkový průzkum Země dnes a zítra

Možnosti a využití technologie družicového dálkového průzkum Země se i nadále rychle rozšiřují. Družicové systémy pozorování Země se staly významnou součástí informační infrastruktury mnoha moderních zemí. Současně se rychle vyvíjí i komerční prostředí jak s daty samotnými, tak i s technikou a nabídkou informačních služeb založených na družicových datech.

Vývoj v poslední období již není zaměřen pouze na zlepšování prostorového, případně spektrálního rozlišení, ale do popředí vystupují další faktory rozšiřující aplikační potenciál družicových dat.

Klíčovou roli sehrávají družicová data zejména při monitorování a vyhodnocení stavu krajiny a životního prostředí. Pro tyto aplikace je důležitá garance dostupnosti dat v pravidelných časových intervalech a přístup do archívů dat pořízených v minulosti. V posledních letech se nabídka dat pro tento typ aplikací výrazně rozšířila. Kromě tradičních družic řady SPOT a IRS je v provozu sestava 9 družic DMC (multispektrální data s prostorovým rozlišením 20-30m, šířka družicové scény až 600km), sestava 5 družic RapidEye (multispektrální data s prostorovým rozlišením 6,5m, šířka družicové scény 77km), řada družic Resourcesat (multispektrální data s prostorovým rozlišením 23,5m, šířka družicové scény 140km) a několik dalších družic. Tato nabídka zaručuje dostatečnou snímací kapacitu pro řadu operačních aplikací, ať už v oblasti mapování vývoje krajiny a různých aspektů našeho životního prostředí, zemědělského nebo lesnického monitoringu, mapování rozrůstání měst, sledování chráněných krajinných oblastí, mapování sněhové pokrývky apod.

Družice NigeriaSat-2. Zdroj: SSTL
Výrazným rozmachem prochází v současné době oblast radarového snímání. Sestava čtyř družic COSMO-SkyMed, dvě družice TerraSAR-X nebo dvě družice Radarsat pořizují dat až s metrovým rozlišením v různých úrovních polarizace a na různých frekvencích. Kromě tradičních aplikací se objevují i nové inovativní přístupy k využití těchto dat, zejména v oblasti interferometrického vyhodnocení. Radarová data se tak dnes využívají k tvorbě podrobných globálních modelů terénu, velmi přesného (až v řádu milimetrů) mapování terénních deformací (vlivem zemětřesení, sesuvů půdy, sopečné činnosti, důlních a stavebních aktivit, apod.), sledování stability velkých infrastrukturních staveb nebo dlouhodobých geologických pohybů.

Moderní družicové systémy umožňují pořizovat družicové snímky podle detailních požadavků zákazníka, ať už se jedná o zájmové území nebo dobu snímání. K tomu přispívají nové typy družic s vyšší flexibilitou pohybu na oběžné dráze, družicové skenery s vysokou pořizovací kapacitou, nové možnosti programování družic využívající aktuálních meteorologických dat, apod. Díky tomu se rychle rozvíjí aplikace např. pro sledování obytných sídel, monitorování stavu a kapacity utečeneckých táborů nebo vyhodnocování škod při katastrofách. Současně dochází k výraznému zkrácení času mezi pořízením dat a jejich dodáním zákazníkovi. Přenosová technika dnes dovoluje získat velké objemy dat a distribuovat je k uživateli během několika minut. Mohou tak být získávána téměř v reálném čase a poskytovat potřebnou podporu např. pro rozhodování o záchranných operacích v případě katastrofických událostí.

Ruku v ruce s rozvojem technologie družicového dálkového průzkumu Země jde i pokrok v oblasti zpracování dat. Stále výkonnější počítačové sestavy umožňují aplikovat nové výpočetní postupy a vyrovnat se tak s prudkým nárůstem objemu družicových dat (v souvislosti s lepším prostorovým i spektrálním rozlišením). Současně se stále více prosazují automatizované postupy zpracování dat (ortorektifikace, mozaikování, klasifikace a vyhodnocení dat, obrazové analýzy a modelování), které umožňují provoz operačně zaměřených mapovacích a monitorovacích aplikací.

Počet družic na oběžné dráze, typy dat a celkový objem pořízených dat se rychle zvyšují. S tím roste i počet zemí, které provozují svoje národní družicové systémy. Počátkem devadesátých let takové systémy provozovalo sedm států, dneska jich je již více než třicet (mezi nimi země jako Egypt, Indonésie, Saudská Arábie nebo Nigerie). Frekvence startů družic na pozorování Země činí za poslední roky 10-15 družic ročně.

více More

Vybraný projekt
A488b_floreo-logo

Využití družicových dat pro monitoring povodňového rizika

Projekt byl zaměřen na vybudování systému včasné předpovědi rizika vzniku povodňového jevu na regionální a národní úrovni ČR na základě družicových dat.

více More

Vybraná družice
5430_wv2-ilu

WorldView-2

WorldView-2 je první komerční družice poskytující multispektrální snímky s velmi vysokým rozlišením pořízené v osmi spektrálních pásmech. Kromě 4 typických pásem (modré, zelené, červené a blízké infračerné)

více More

Projekty
1f306_logo-small

Gisat pro Světovou banku
Gisat poskytuje služby DPZ Světové bance v rámci iniciativy ‘eoworld‘

Gisat byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení jako jeden z evropských poskytovatelů služeb dálkového průzkumu Země (DPZ) v rámci společné iniciativy Evropské kosmické agentury (ESA) a Světové banky (WB) eoworld. Gisat podpoří aktivity Světové banky v oblasti udržitelného rozvoje měst a územního plánování ve vybraných megapolích Indie a Bangladéše. V rámci kontraktu Gisat v eoworld poskytne Světové bance služby hodnocení růstu zastavěného území v metropolitních oblastech tří vybraných měst, Dillí, Bombaj a Dhaka, v časovém období 1990-2011.

více More

Software
1b34e_g2012-sleva-ilu

Nabídka Geomatica 2012
Získejte nové univerzitní licence a slevu při nákupu nebo upgrade programu Geomatica.

V souvislosti s uvolněním nové verze programu Geomatica je všem současným uživatelům i novým zájemcům o programy PCI Geomatics určena následující nabídka (aktualizováno 6.prosince).

více More

6aa68_eco87-ilu

eCognition 8.7
Koncem září 2011 Trimble uvolnil novou verzi softwarové sady eCognition.

Kromě celkového vylepšení pracovního prostředí pro tvorbu klasifikačních bází přináší nová verze i několik novinek.

V oblasti zpracování 3D dat z laserového skenování je nově implementován inovativní přístup pro snadnější kombinaci 2D obrazových dat a 3D dat (mračna bodů).

více More

3edeb_g2012-logo

Geomatica 2012
Společnost PCI Geomatics vydala novou verzi svého vlajkového produktu.

Geomatica 2012 představuje hlavní update programu v posledním období a přináší několik významných vylepšení a nových funkčností. Nová verze plně podporuje 64-bitové operační systémy Windows a Linux a dokáže tak maximálně využít výhod nejnovějších technologií pracovních stanic (multi-core, multi-processor, hyper-threading) pro zvýšení výkonu potřebného pro zpracování velkých objemů obrazových dat.

více More

Družicová data
16cba_egeos

Nové ceny "metrových" dat
Využijte nové slevy družicových dat GeoEye-1 a Ikonos platné do konce listopadu tohoto roku.

Firma e-GEOS oznámila další snížení cen na objednávky dat s velmi vysokým rozlišením GeoEye-1 a Ikonos. Tato jedinečná nabídka bude v platnosti do 30. listopadu 2011.

více More

2102e_nigeriasat-ilu

Nové africké družice
Dne 17. srpna 2011 odstartovaly současně dvě nigerijské družice NigeriaSat-2 a NigeriaSat-X.

Úspěšná cesta obou družic ilustruje, že dnes lze mít na oběžné dráze vlastní družici, aniž by bylo nutné investovat obrovské finanční prostředky do vývoje vlastních raketových nosičů, stavby vlastního kosmodromu a další potřebné infrastruktury.

Družice byly pro Nigerii smontovány ve firmě Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) ve městě Guildford ve Velké Británii. Menší družici NigeriaSat-X (X označuje Experimental) postavilo 26 nigerijských techniků pobývajících zde na stáži.

více More

C5740_illustration

Jak zanikla družice UARS
Po dvaceti letech na oběžné dráze družice UARS zanikla 29.9.2011 v atmosféře.

Název družice je zkratkou z anglického Upper Atmosphere Research Satellite, tedy družice pro výzkum svrchních vrstev atmosféry. Družice odstartovala 12. září 1991 uložena v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery, ze kterého byla vypuštěna 15. září. Družice byla vybavena řadou spektrometrů pro studium složení zemské atmosféry, interferometru pro měření rychlosti větru a čidel monitorujících sluneční záření.

více More

Geodata
C614_hitch

Fragmentace krajiny
Gisat je spoluautorem studie věnované vývoji fragmentace krajiny v Evropě.

Gisat se podílel na společném projektu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Švýcarského federálního úřadu pro životní prostředí (Swiss Federal Office for Environment – FOEN), hodnotícím vývoj fragmentace evropské krajiny vlivem rozvoje zástavby a silniční a železniční infrastruktury v 28 evropských zemích.

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz