2011/3

Krátké zprávy

K 2. prosinci 2011 jsme zaktualizovali naší databázi archivních družicových snímků s velmi vysokým rozlišením. V příštím roce plánujeme její další rozšíření o nové typy družicových dat. Napište nám o Vašich zkušenostech a návrzích, jak tuto mapovou aplikaci dále vylepšovat.

Podívejte se do archívu Gisatovských novinek, který obsahuje všechna vydání již od roku 1996.

Družicové mapování v rozvojových zemích

V rámci programu GMES je Gisat zapojen do aktivit na podporu humanitárních aktivit a rozvojové pomoci (projekt SAFER) a na podporu a vývoj informačních služeb pro podporu evropských a národních bezpečnostních aktivit (projekt G-MOSAIC). Od roku 2009 zpracoval Gisat v rámci těchto projektů celou řadu mapování pro domácí i zahraniční uživatele.

Ač se téma a předmět mapování lišily podle zájmového území a konkrétních uživatelských požadavků, jedno měly vesměs společné: mapovaly se oblasti v rozvojových státech v Africe nebo Asii, kde nezřídka chybí aktuální, přesná a spolehlivá prostorová data. Řešením bývá mapování s využitím družicových snímků, které se uplatňují v celé řadě tématických oblastí v závislosti na svém prostorovém, spektrálním a v neposlední řadě i temporálním rozlišení. V tomto článku bychom vás rádi seznámili s několik zajímavými příklady, které dokumentují široký tématický záběr aplikací založených na družicovém mapování.

Situační mapování na podporu řešení povodňové situace

V reakci na záplavy na řece Indus, které v srpnu a září 2010 postihly Pákistán, bylo přes SAFER pro humanitární organizaci Člověk v tísni aktivováno situační mapování v oblasti Taunsy Tehsilu v Pákistánu. Ta byla těžce postižena povodní a bylo proto třeba s využitím družicových snímků velmi vysokého rozlišení (GeoEye-1) zmapovat aktuální a předkrizový stav klíčových prvků infrastruktury a hydrologických prvků, jako jsou zpevněné a nezpevněné silnice a cesty, mosty, propusti, kanály a odvodňovací příkopy a další. Ve zrychleném režimu byly s využitím poloautomatického vyhodnocení a interpretace družicových snímků zmapovány požadované třídy prvků doplněné o přesné vymezení zastavěných území a toponyma. Uživateli byly předány jak vektorová data, tak sada mapových výstupů pokrývajících zájmové území. Ty umožnily lepší orientaci v nepřehledném terénu při organizaci a cílení humanitární pomoci.

Situační mapování na podporu hodnocení změn a vývoje v zemědělství

Mapování vývoje zemědělských ploch - provincie Saada, severní Jemen
Provincie Saada v severním Jemenu je postižena dlouhodobým konfliktem mezi separatistickým hnutím Huthiů a vládními jednotkami. Část obyvatelstva byla v důsledku bojů nucena opustit domovy, což má spolu s celkovou nestabilitou v regionu dopad na tradiční formu obživy – zemědělství. Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN OCHA) proto přes SAFER požadoval zmapovat a vyhodnotit rozsah zemědělské půdy v provincii a stav jejího využití. Vzhledem k charakteru zájmového území (rozloha, odlehlost, hornatost, různorodost) a k nutnosti zpětného vyhodnocení změn využití půdy ve více časových horizontech byla družicová data jediným možným zdrojem informací. Pro vyhodnocení byly použity archivní a aktuální družicové snímky vysokého rozlišení z družic RapidEye a SPOT-4. Semi-automatickými postupy byl detekován rozsah zemědělských ploch a stav jejich využití v roce 2006 a 2010/11. Následně bylo zpracováno statistické vyhodnocení na administrativní úrovni distriktů a byla připravena řada indikátorů popisujících změny a jejich intenzitu na provinční i lokální úrovni. Vyhodnocení bylo uživateli prezentováno ve formě map, grafů a tabulek v technickém reportu.

Geografické referenční mapování měst a městské infrastruktury

Cílem mapování Lubumbashi v Demokratické Republice Kongo bylo poskytnout Světové zdravotnické organizaci podklady pro následné populační analýzy a přípravu zdravotních plánů. Družicové snímky vysokého (RapidEye) a velmi vysokého rozlišení (QuickBird) byly použity pro topografické mapování, které v měřítku 1:25,000 pokrývalo město Lubumbashi a v měřítku 1:50,000 i jeho širší zázemí. Opět byl klasifikován detailní městský land use včetně densitních tříd zástavby a doprovodný topografický obsah zahrnující silniční a železniční síť, průmysl, klíčové prvky infrastruktury, body zájmu jako nemocnice, školy ad., hydrologickou síť, výškopis a místní názvy.

více More

Vybraný projekt
520b9_safer-ilu

Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů

Projekt SAFER je součástí programu GMES a je zaměřen na vývoj a poskytování informačních služeb pro podporu evropských humanitárních aktivit a rozvojových programů. Gisat byl dosud zapojen do 10 mapovacích

více More

Vybraná družice
Bb52_spot5-ilu

SPOT 5

Družice SPOT disponují jedním z nejrozsáhlejších archívů snímků pořízených za posledních 25 let. Archív SPOT 5 je jedinečný zejména díky vysokému prostorovému rozlišení (2.5m pro cernobílá a 10m pro barevná data) a zachování původní velikosti jedné družicové scény (60×60km).

více More

Družicová data
87c3_illustration

Povodně v Thajsku
Družicová data zachycují průběh rozsáhlých povodní na řece Chao Praya.

V roce 2011 postihly Thajsko katastrofické povodně. Prvními družicemi schopnými sledovat vývoj situace byly družice pořizující radarové snímky, které lze pořizovat bez ohledu na oblačnost a přitom je na nich vodní hladina jasně rozpoznatelná.

více More

395ee_illustration

Družice PROBA-1
Malá evropská družice, jejíž životnost byla odhadována na 2 roky, pracuje už 10 let.

Jméno této rozměrově malé družice PROBA je akronymem z anglických slov znamenajících doslova „Projekt pro palubní autonomii“ (angl. Project for On-Board Autonomy) a je odvozeno od jejího hlavního cíle, kterým je testování palubního řídícího systému malých družic umožňujícího družici vykonávat některé funkce zcela samostatně bez zásahu pozemních stanic.

více More

922c4_illustration

První dvě družice Galileo
V pátek 21. října 2011 byly vyneseny první dvě družice navigačního systému Galileo.

Start měl původně proběhnout ve čtvrtek, ale byl o 24 hodin odložen kvůli vadnému ventilu palivového systému. V pátek všechny stupně nosné rakety fungovaly bezchybně a její poslední stupeň, označovaný jako Fregat-MT, vypustil oba satelity na cílovou dráhu ve výšce 23 222 km 3 hodiny a 49 minut po startu.

více More

Projekty
C4b04_slf-ilu

Mapování krajinných prvků
Gisat vyvíjí pro EEA metodiku pro automatizované mapování liniových krajinných prvků.

V posledních letech se evropské aktivity v oblasti mapování krajiny soustředily na podporu tématicky zaměřeného mapování s cílem připravit nové podrobné panevropské datové vrstvy (lesní plochy, urbanizované plochy, louky a pastviny, vodní plochy a mokřady), které by doplnily základní databázi CORINE Land Cover. Problematika mapování struktury krajiny, zejména výskytu menších liniových krajinných prvků, zůstala tak trochu na okraji zájmu.

více More

Software
1b34e_g2012-sleva-ilu

Nabídka Geomatica 2012
Získejte nové univerzitní licence a slevu při nákupu nebo upgrade programu Geomatica.

V souvislosti s uvolněním nové verze programu Geomatica je všem současným uživatelům i novým zájemcům o programy PCI Geomatics určena následující nabídka (aktualizováno 6.prosince).

více More

33c6_pci-webinar-ilu

PCI a eCognition TV
Podívejte se na webináře o zpracování a vyhodnocení obrazových dat.

Všichni zájemci o praktické předvedení programů Geomatica a eCognition mohou využít možnost shlédnout videoprezentace zaměřené na různé aspekty využití obou programů pro práci s geoinformačními daty.

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz