2013/1

Krátké zprávy

PCI Geomatics je i nadále “zlatým” partnerem společnosti ESRI v rámci jejího programu ESRI Partner Network. Další podrobnosti najdete zde.

Podívejte se, jak lze využít program Geomatica k hromadnému zpracování tisíců leteckých archivních snímků.

Na stránkách programu Copenicus najdete příklady vybraných praktických aplikací využívajících družicová data.

Nový katalog družicových dat

Na našich stránkách jsme pro Vás připravili novou verzi mapové aplikace pro vyhledání a objednání družicových dat. Součástí této aplikace je rozsáhlá databáze družicových snímků od hlavních provozovatelů komerčních družicových systémů poskytujících data s velmi vysokým prostorovým rozlišením. Uvedená databáze obsahuje archív snímků pořízených pro území České a Slovenské republiky od zahájení provozu každé družice.

Každý zájemce může v rámci této aplikace přesně zakreslit polygon definující jeho zájmové území a pomocí on-line dotazů vyhledat družicové snímky, které odpovídají jeho požadavkům. Následně lze zaslat do Gisatu e-mailový požadavek pro zpracování cenové nabídky na vybraná data. V případě zájmu o družicová data, která nejsou v rámci on-line databáze zatím k dispozici, lze tuto aplikaci využít pro vygenerování poptávky po libovolných družicových datech z jakékoliv oblasti světa, ke které bude automaticky přiložen vektorový soubor vymezující zájmové území.

Základní funkce

Mapovou aplikaci najdete na adrese vhrcatalog.gisat.cz nebo na našich webových stránkách. Po spuštění aplikace je uživateli nejdříve nabídnuto zobrazení podrobné nápovědy v samostatné záložce webového prohližeče. Nápovědu lze vyvolat i později kliknutím na ikonu otazníku vpravo nad mapou a poté kliknutím na ikonu vybrané funkce.
První krokem pro uživatele aplikace je nalezení a zakreslení zájmového území. Základní funkce pro práci s mapou se nacházejí ve vodorovné liště nad mapovým oknem. Mapou lze rovněž pohybovat tahem myši se stisknutým levým tlačítkem. Zvětšení lze měnit klikání na značky + a – v levém horním rohu mapy a nebo pomocí funkcí v sekci „Zvětšení“. Svojí lokalitu si může uživatel najít velice snadno a rychle pomocí funkce „Vyhledej místo podle názvu“, která se nachází uprostřed vodorovné lišty nad mapovým oknem. Po zadání jména do rámečku u této funkce bude uživateli aplikací v případě nejednoznačnosti nabídnut výběr z lokalit se stejným názvem a po uživatelově výběru aplikace vycentruje a zvětší mapu pro zobrazení zadaného území. V případě znalosti přibližných zeměpisných souřadnic zájmové lokality, lze je využít zadáním do funkce „Vyhledej podle souřadnic“. Souřadnice se zde zadávají v desetinném tvaru a jako kladná čísla pro severní šířku a východní délku, jako záporná čísla pro jižní šířku a západní délku.

Mapová aplikace s panelem pro zadání zájmového území.
Po přibližném nalezení lokality zájmového území je dalším krokem uživatele vymezení hranice zájmového území. Tyto funkce se nacházejí v panelu vlevo vedle mapového okna. První skupina funkcí „Zadání zájmového území zakreslením“ umožňuje zakreslit zájmové území jako plochu mnohoúhelníku (polygon), nebo zakreslit jeho středovou osu jako libovolnou lomenou linii, nebo zadat střed zájmového území a nebo označit jako zájmové území vše, co je v danou chvíli zobrazené na výřezu mapy v mapovém okně. Druhá skupina funkcí „Zadání zájmového území souřadnicemi“ umožňuje zadat číselné hodnoty souřadnic bodů představujících buď hranici zájmového území, nebo jeho osu, nebo jeho střed a nebo maximální a minimální rozsah obou souřadnic. Třetí skupina funkcí „Výběr území ze seznamu“ umožňuje definovat zájmové území hranicí vybraného okresu nebo kraje v České republice v prvním a druhém seznamu a nebo hranicí kraje Slovenska ve třetím seznamu. Dále je zde funkce umožňující nahrání už hotového zájmového území jako souboru ve formátu kml nebo v souborech formátu SHP (soubory shp, shx a dbf musí být komprimovány do jednoho zip souboru). Povoleným souřadnicovým systémem jsou stupně zeměpisné délky a šířky a pro území České a Slovenské republiky je možné použít i souřadnicový systém JTSK (tzv. Křovák) s metrickými zápornými souřadnicemi. Po vymezení zájmového území lze pomocí dalších funkcí zkontrolovat jeho parametry (plocha, obvod, počet bodů hranice), případně zájmové území různě upravit. Hotové zájmové území si může uživatel uložit jednak na disk svého počítače a také odeslat se svými kontaktními údaji a podrobnějším komentářem jako součást poptávky po družicových datech k dalšímu zpracování do Gisatu. Funkce „Odeslání zájmového území“ nabídne k vyplnění formulář poptávky po družicových datech a automaticky k němu připojí uživatelovo aktuální zájmové území. Tímto způsobem lze poptávat libovolná družicová data z jakéhokoliv území.

Vyhledávání záznamů o pořízených družicových datech velmi vysokého rozlišení

Uživatel, který má zájem o družicová data velmi vysokého rozlišení pro území České nebo Slovenské republiky, může po vymezení lokality svého zájmového území v předchozím kroku využít další funkce této mapové aplikace a kliknutím na tlačítko „OK. Pokračovat na výběr družicových dat“ přejít do panelu „Výběr dat“, který mu umožní přesněji specifikovat jeho dotaz.

více More

Vybraný projekt
6ad33_niger-ilu

Družicové ortofotomapy pro plánování železnice Benin a Niger

Zpracování družicových ortofotomap pro studii proveditelnosti železničního spojení republik Benin a Niger po trase Cotonou–Parakou–Dosso.

více More

Vybraná družice
5a21a_terrasarx2-ilu

TerraSAR-X

TerraSAR-X je první německou družicí vyrobenou v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. Public Private Partnership) mezi Německým centrem pro letectví a kosmonautiku (DLR) a společností Astrium GmbH.

více More

Projekty
23566_gnext-ilu

Gisat mapuje v G-NEXTu
Podílíme se na vývoji mapovacích služeb v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

G-NEXT (z angl. zkratky GMES pre-operational security services for supporting external actions) je projekt z tematické oblasti Bezpečnost (Security) programu Copernicus (dříve GMES) financovaný v rámci 7. Rámcového programu. Projekt navazuje na předešlé GMES projekty z oblasti bezpečnosti a krizového řízení G-MOSAIC a SAFER. Cílem projektu je vývoj předoperačních služby v oblasti bezpečnosti do operačního stadia a zajištění kontinuitu mezi předešlými výzkumnými prekurzory a vlastní operační fází po roce 2014.

více More

20be8_copernicus-ilu

Copernicus v Česku
Podpořili jsme konání druhého českého uživatelského fóra Copernicus.

Koncem května se konala druhá česká konference GMES/Copernicus organizovaná Českou informační agenturou životního prostředí CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR.

více More

Software
4b200_geomatica-spot6-ilu

Ortorektifikace nových dat
Program Geomatica je připraven pro ortorektifikaci dat SPOT-6, Kompsat-3 a Landsat-8.

Společnost PCI Geomatics oznámila, že Geomatica bude podporovat ortorektifikaci dat pořízených novými družicemi SPOT-6, Kompsat-3 a Landsat-8.

Ortorektifikace dat ze senzorů všech těchto družic bude možné po nainstalování nejbližší aktualizace programu Geomatica 2013. Zpracování bude možné včetně zaostřování multispektrálních dat panchromatickým pásmem o vyšším prostorovém rozlišení (angl. pansharpening). Ukázku tohoto způsobu zpracování dat Landsat-8 v programu Geomatica 2013 SP2 lze vidět na stránkách PCI Geomatics zde.

více More

Družicová data
62596_illustration

Radarsat-1 náhle ztichnul...
... a tato nejstarší kanadská družice dálkového průzkumu je pravděpodobně ztracena.

Naposledy se družice ozvala 29.března 2013. Operátoři zaznamenali, že družice přešla do nouzového režimu (tzv. safe mode), kdy družice v případě problému začne co nejvíce šetřit vlastní energií, aby se pro pozemní operátory získal čas identifikovat problém a nalézt nějaké řešení. V tomto případě ale družice brzy přestala komunikovat úplně.

více More

1a9d4_illustration

První snímek z LDCM...
... byl pořízen 18.března 2013 a zprovozňování družice tak dále úspěšně pokračuje.

Družice LDCM (Landsat-8) odstartovala 11.února 2013 ze startovní rampy u letecké základny Vandenberg v Kalifornii v nákladovém prostoru nosné rakety Atlas 5, aby jako další v řadě družic Landsat pokračovala v historicky nejdelší sérii snímkování Země. Po úspěšném vynesení nosnou raketou na oběžnou dráhu následuje u LDCM období opatrného uvádění do provozu, testování systému a kalibrace přístrojů.

více More

Bda52_illustration

DigitalGlobe a GeoEye,...
... dvě dosud konkurenční společnosti jsou od února sloučeny.

Ze sloučení společností vyplývá i spojení pěti jejich nejvýznamnějších družic do momentálně bezkonkurenčně nejpočetnější spolupracující skupiny komerčních družic velmi vysokého rozlišení. Obě společnosti k tomuto kroku přiměly škrty ve výdajích jejich hlavního zákazníka – americké vlády. Kromě toho začaly družicím obou společností přibývat na oběžných drahách konkurenti schopní pořizovat a komerčním zákazníkům dodávat data srovnatelného rozlišení.

více More

1e444_illustration-orig

Nový Landsat odstartoval...
... pod označením LDCM a do 100 dnů by měl být uveden do provozu jako Landsat-8.

Zkratka LDCM, pod kterou byla družice vypuštěna, je z anglických slov Landsat Data Continuity Mission, tedy česky ve smyslu “mise pokračování dat Landsat”. Družice řady Landsat nejsou vypouštěny za účelem pořizování dat velmi vysokého rozlišení, rozlišení obrazových dat prvních družic Landsat bylo pouze 70 až 80 metrů, současné Landsaty pořizují data s nejlepším rozlišením 15 metrů.

více More

1b7a1_illustration

Družice SPOT 4 skončila...
... svou komerční kariéru a poslední snímky pořídí už jen pro testovací účely.

Družice SPOT 4 odstartovala v březnu 1998 a brzy tedy už bude na oběžné dráze 15 let. Za tu dobu tato družice nasnímala přes 6.8 milionu družicových snímků a svůj poslední komerční snímek pořídila 11.ledna 2013 nad Argentinou.

více More

65b1e_illustration-ldcm

Blíží se start Landsatu 8...
... a zároveň definitivní ukončení služby už velmi dlouho přesluhujícího Landsatu 5.

Provoz družice Landsat 5, která se pro svůj vysoký věk dlouhodobě potýká s vážnými technickými problémy, bude během následujících měsíců ukončen. Oznámila to americká vědeckovýzkumná vládní agentura geologického průzkumu USGS (z angl. United States Geological Survey).

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz