2013/3

Krátké zprávy

K 7. listopadu 2013 jsme zaktualizovali naší databázi archivních družicových snímků s velmi vysokým rozlišením.

V září proběhl v Gisatu dozorový audit, který prodloužil certifikaci integrovaného systému řízení kvality a environmentálního managementu podle standardů ISO 9001:2008 a ISO 1400:2004.

Evropská družicová data

Evropské družice dálkového průzkumu Země se spolu s družicemi americkými řadí k zatím vůbec nejlepším družicovým systémům, které jsou k dispozici. Pořizují družicová data s rozlišovací schopností až půl metru, uchovávají obrovské digitální archivy dříve nasnímaných dat, snímají dlouhé časové řady díky senzorům několika na sebe navazujících generací družic. Příkladem může být řada amerických družic Landsat a její evropská obdoba v řadě francouzských družic SPOT. Pro uživatele se s rostoucí nabídkou, lepšími parametry a klesající cenou otevírají stále další možnosti nejrůznějších tématických aplikací.

Provozovatelem nejvýznamnější skupiny evropských družic dálkového průzkumu je společnost EADS Astrium, k ní patří i družice SPOT-6 a dvě družice Pléiades. Kromě toho také společnost Astrium spravuje digitální archiv obsahující data pořízená od roku 1986 předchozími družicemi SPOT-1 až SPOT-5, v němž je více než 30 miliónů družicových scén.

Nestačí-li uživateli již pořízená archivní data, která jsou nabízena za snížené ceny (jako archivní data jsou většinou nabízeny snímky už 60 dnů po jejich pořízení), může si uživatel objednat naprogramování družice k pořízení nových snímků. Rozsáhlá a atraktivní nabídka programování pro různé úrovně urgentnosti a priority umožňuje uživatelům vybrat si nejvhodnější službu pro jejich konkrétní požadavek.

Nová generace optických družic, jejich technologická zlepšení a vyšší výkon systému umožňují větší pořizovací kapacitu dat, stejně tak jako následně jednodušší přístup k datům archivním. První spolupracující tým dvou identických družic řady SPOT vytvoří současný SPOT6 a budoucí SPOT7, jehož vypuštění je plánováno na rok 2014. Družice budou obíhat po stejných drahách, ale na opačných stranách zeměkoule, při pohledu ze Země budou 180 stupňů od sebe. Obě družice budou pořizovat data stejných parametrů, jejichž nejpodrobnější rozlišení je 1.5 metru u černobílého obrazového pásma, nazývaného též panchromatický a data budou dále snímána ve čtyřech barevných pásmech od modrého, zeleného a červeného viditelného světla až po blízké infračervené záření. U barevných dat lze provést zaostření dat černobílým (panchromatickým) kanálem (tento proces se označuje anglickým termínem pansharpening) a lze tak získat ve výsledku barevná data s prostorovým rozlišením dat panchromatických.

SPOT6 a SPOT7 jsou speciálně navrženy tak, aby mohly účinně poskytovat velkoplošné pokrytí, což je vhodné zejména pro aplikace mapování a monitorování většího území. Šíře záběru 60 km obvyklá u družic SPOT je zachována a umožňuje pořizovací kapacitu přiližně 3 000 000 km2 denně. Zatímco nominální pořízení dat je možné v pruhu 60kmx600km, vícepruhové (anglicky označované jako „multi-strip“) pořízení dat je možné v pruhu ve směru letu družice (tj. není orientováno k severu). Vysoká flexibilita družice minimalizuje konflikty a umožňuje rychlé reakce na měnící se podmínky (počasí, nové prioritní požadavky apod.). Tak dochází k maximalizaci počtu úspěšných pořízení dat.

Již pořízená archivní data družice SPOT-6 je možné zakoupit s výraznou slevou. Minimální objednatelné území musí mít plochu alespoň 250km2 a šíře objednávaného území musí být ve všech místech větší jak 5km. Pro nová (tj. nearchivní) data je minimální plocha 1000 km2. Nabídka dat z družice SPOT-6 je výjimečná tím, že za stejnou cenu jako originální družicová data jsou nabízená ortorektifikovaná data s opravami zkreslení způsobeného výškami v terénu, použity jsou k tomu výškové modely Reference 3D nebo pro území, kde tento model zatím není, je použit výškový model SRTM nebo Gtopo30.

Z rodiny družic SPOT je v tuto chvíli stále ještě funkční SPOT 5, pořizující data v nejlepším rozlišení 2.5 metru. Tato družice odstartovala v roce 2002 a už také daleko překročila svou původní životnost odhadovanou na 5 let. Řízené ukončení její činnosti je nyní plánováno až na rok 2015.

Standardní produkty od společnosti Astrium vytvořené z družicových dat jsou dodávány jako ortorektifikované, zaostřené panchromatickým kanálem a v barevné kombinaci přirozených barev (bez blízkého infračerveného kanálu). Při zakoupení původních družicových dat můžeme provést jejich zpracování přímo podle požadavků zákazníka, tj. například jejich ortorektifikaci do libovolné mapové projekce na základě vlícovacích bodů a výškového modelu. Kromě barevné kombinace v přirozených barvách lze z původních čtyř barevných pásem vytvořit i kombinaci v nepravých barvách, kde je díky blízkému infračervenému pásmu zvýrazněna vegetace a lze mnohem snadněji rozlišit různé stavy a druhy vegetace.

Družice SPOT-6 (a od roku 2014 i budoucí družice SPOT-7) se pohybuje po oběžných drahách s dalšími dvěma spolupracujícími družicemi provozovanými společností Astrium. Jsou to družice Pléiades 1A a Pléiades 1B pořizující data velmi vysokého rozlišení (prostorové rozlišení 50 cm). Tyto družice Pléiades jsou prvními družicemi, které byly schopné narušit monopol na komerční pořizování nejpodrobnějších barevných dat s rozlišením panchromatického senzoru lepším než jeden metr. Dosud toho byly schopné pouze americké komerční družice provozované společností DigitalGlobe.

více More

Vybraný projekt
61aba_real-ilu

Využití dálkového průzkumu Země (DPZ) pro identifikaci a monitoring opuštěné půdy v České republice

Cílem projektu REAL (Remote sensing identification and monitoring of abandoned land) byl výzkum aktuálních možností využití dálkového průzkumu Země (DPZ) pro identifikaci a monitoring opuštěné, ladem ležící půdy (tzv. abandoned land) v České republice.

více More

Vybraná družice
37c3e_illustration

Pléiades 1A

Družice Pléiades 1A odstartovala 17.prosince 2011 a stala se první evropskou družicí, která dokázala pořídit data s prostorovým rozlišením lepším než 1 metr. Dosud bylo možné taková data získat převážně pouze od americké společnosti DigitalGlobe. Družice pořizuje komerční data od první poloviny roku 2012 a v prosinci 2012 odstartovala i její sesterká družice Pléiades 1B.

více More

Geodata
38fe7_illustration

WorldDEM™ je téměř hotov
Nový globální výškový model bude dokončen a komerčně nabízen již během roku 2014.

Výškový model WorldDEM™ bude pokrývat celý pevninský povrch Země v rozlišení 12 metrů s absolutní přesností 10 metrů a relativní přesností 2 metry.

Výškový model WorldDEM™ vznikl na základě radarových dat pořízených družicemi TerraSAR-X a TanDEM-X. Obě družice letící formaci ve vzdálenosti někdy pouze několik set metrů od sebe snímaly radarová data stejného pruhu zemského povrchu. Kombinací dat jednoho území nasnímaných ze dvou různých míst vznikl prostorový výškový model zemského povrchu, podobně jako se přirozeně vytváří prostorový vjem při pozorování očima, které vidí tentýž objekt také ze dvou různých úhlů.

více More

Družicová data
1b141_illustration

KOMPSAT-5 odstartoval
Pvní jihokorejská radarová družice byla úspěšně vynesena ukrajinskou raketou.

Start se uskutečnil 22.srpna 2013 a korejská družice vybavená evropským radarovým přístrojem byla vynesena ukrajinskou raketou při komerčním letu z ruského kosmodromu Dombarovskij (Jasnyj) . Objednatelem a budoucím provozovatelem družice je jihokorejská vesmírná agentura KARI (z angl. Korea Aerospace Research Institute). Konstrukci tělesa družice provedly korejské firmy pod vedením agentury KARI, hlavní přístroj byl objednán v Evropě. Družice je vybavena radarem se syntetickou aperturou, který vyrobila evropská firma Thales Alenia Space. Tento přístroj dokáže pořizovat radarová data s rozlišením 1 metr. Tato nejpodrobnější metrová data mohou být snímána v pásu širokém 5 km.

více More

5d6f_illustration

Družice GOCE zanikla...
…rozpadem v zemské atmosféře v noci v prvních dvou hodinách dne 11.11.2013.

Družice GOCE evropské kosmické agentury ESA mapovala přes čtyři roky odchylky v gravitačním poli Země s přesností nesrovnatelně větší, než jak to dokázaly předchozí družice. Pro splnění úkolu musela GOCE létat ve výškách pro družice nebezpečně nízkých a kvůli této existenci na hraně jí byl od začátku vyměřen jen krátký čas.

více More

Projekty
38d66_druzice-logo

Využití DPZ v dopravě
Zhodnocení využitelnosti družicových dat pro sledování dopravní infrastruktury.

GISAT je řešitelem projektu „Zhodnocení využitelnosti dat dálkového průzkumu Země v dopravě“. Cílem projektu je identifikace aplikací DPZ s vysokou přidanou hodnotou v oblasti dopravy s ohledem na hospodářské efekty a zvýšení bezpečnosti dopravy. Součástí projektu je i praktické testování vybrané aplikace, zavedení postupů a aplikace do praxe v podmínkách České republiky.

více More

Software
8e4eb_ilustration2-negativ-upr

eCognition Day 2013
26.září 2013 se v Gisatu již počtvrté uskutečnil seminář eCognition Day.

Letošní seminář byl tematicky zaměřen na využití a zpracování lidarových dat. S nárůstem dostupnosti těchto dat přibývá také možností jejich aplikace. První část semináře byla proto věnována uživatelským zkušenostem a pozvaní hosté prezentovali ukázky z oboru topografického mapování, využití v hodnocení lesních porostů a další.

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz