2013/4

Krátké zprávy

Podívejte se na záznam posledních webinářů, které zorganizovala společnost PCI Geomatics pro zájemce o praktické předvedení programů Geomatica.

Projekt, který jsme zpracovali pro monitoring stavu, podporu provozu a rozvoje uprchlických táborů v Súdánu, byl vybrán společností DigitalGlobe mezi případové studie operačního využití družicových dat s velmi vysokým rozlišením.

Mapování krajinných prvků

Krajinné prvky (Small Linear Features - SLF) jsou přírodní nebo člověkem vytvořené útvary, které hrají klíčovou roli v kulturní krajině, člení ji a spoluvytvářejí její celkový ráz. Patří mezi ně například vegetace kolem silnic, plotů, kamenných zdí, rozptýlené stromy, pobřežní vegetace, polní remízky, zelené pásy či koridory. Krajinné prvky slouží často jako přírodní stanoviště a přirozené biokoridory a v intenzivně využívané krajině přispívají ke druhové a genetické rozmanitosti a zajišťují tak důležité ekosystémové a kulturní funkce. Regulují místní klimatické podmínky, fungují jako větrolamy, chrání půdu proti vodní či větrné erozi nebo napomáhají k zadržení a čištění povrchových vod.

Cílem projektu zaměřeného na mapování krajinných prvků pomocí družicových dat bylo navrhnout, implementovat a otestovat inovativní služby pro identifikaci a sledování krajinných prvků s využitím dat DPZ a současně ověřit jejich využitelnost pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA). Tato agentura má specifické informační potřeby týkající se mapování ekosystémů a ekosystémových služeb, zelené infrastruktury a regionální hodnocení stavu a změn v krajině.

Krajinným prvkům se věnuje například článek 34(3) nařízení Evropské komise R.1122/2009, kde jsou krajinné prvky přímo uvedeny jako jedna z podmínek dobrého zemědělského hospodaření šetrného k životnímu prostředí, kupříkladu živé ploty, zatravněné odvodňovací příkopy či malé remízky v souladu s místními předpisy.

V průběhu projektu byla zpracována a pilotně ověřena metodika pro detekci a charakterizaci krajinných prvků na celoevropské úrovni s využitím družicových dat vysokého rozlišení, které jsou poskytovány Evropskou kosmickou agenturou (ESA) z datovém skladu GMES/Copernicus (IMAGE2000, IMAGE2006 a IMAGE2009). Ačkoliv metody byly vyvinuty na stávajících datových zdrojích, celá práce byla zaměřena k budoucí perspektivě provozního využití konsolidovaných dlouhodobých archivů dat DPZ a především s využitím budoucích datových zdrojů z konstelace družic Sentinel (např. Sentinel 2).

Hlavní přínos tohoto projektu spočíval v možnosti rozvíjet a testovat inovativní automatizované metody vyhodnocení družicových dat pro mapování a monitoring krajinných prvků, které berou v úvahu všechny výhody, ale i související výzvy spojené s využíváním obrovské budoucí kapacity družicových dat programu GMES/Copernicus. Během projektu byla rovněž testována prostorová a časová variabilita výsledků takového monitoringu z pohledu budoucího sledování celého kontinentu.

více More

Vybraný projekt
9feb3_hlandata-logo

Vývoj služeb založených na evropských datových vrstvách typu land use/land cover

Hlavním cílem projektu HLANDATA byla demonstrace využití evropských datových vrstev typu land use/land cover ve 3 vybraných tématických oblastech. Gisat se věnoval tématu harmonizace a interoperability národních datových vrstev o krajině.

více More

Vybraná družice
7e5a3_qb-logo

QuickBird

Americká družice QuickBird patří mezi jednu z prvních komerčních družic velmi vysokého rozlišení. Byla vynesena na oběžnou dráhu v říjnu 2001. Více než 13 let pořizovala data s prostorovým rozlišením 60 cm. Na konci roku 2014 bylo oznámeno ukončení komerční činnosti této družice, ale rozsáhlý archív pořízených dat však samozřejmě zůstává k dispozici.

více More

Projekty
Fcf1_dromas-logo

Družice a zemědělské sucho
Gisat řeší projekt zaměřený na monitoring zemědělského sucha pomocí družicových dat.

Ekonomické škody, které sucho způsobuje v oblasti zemědělství, jsou obrovské a zaznamenávají stále rostoucí trend. Tyto škody lze vyčíslit jak na straně zemědělské výroby (ztráty v zemědělské produkci), tak v případě státní správy (kompenzace vyplácené zemědělským podnikům). Přesto se dosud nevěnuje této problematice dostatečná pozornost a nejsou k dispozici efektivní nástroje pro monitorování rizika ohrožení suchem, pro objektivní kvantifikaci vzniklých škod ani pro návrh a zavedení preventivních opatření.

více More

Software
A922b_geomatica-logo

Geomatica 2013 SP3
Společnost PCI Geomatics uvolnila třetí "Service Pack" pro program Geomatica 2013.

Součástí této instalace je významné vylepšení modulu pro ortorektifikaci družicových dat, zejména v oblasti rozšíření podpory pro další družicové platformy. Geomatica nyní ortorektifikuje data pořízená novými družicemi Göktürk-2 a SkySat-1, vylepšena je podpora pro družice SPOT-6, UAVSAR, Landsat 1-5, RapidEye and TH-01. Kromě toho je také rozšířena možnost pro atmosférické korekce dat družice Landsat 8.

více More

Družicová data
4155a_illustration

Konec roku 2013...
… přinesl dva rekordní starty s dosud největším počtem vynesených družic.

Oba starty nejsou jen dalšími zápisy v tabulce rekordů, ale především vypovídají o stavu a pravděpodobném budoucím vývoji kosmonautiky. První rekordní let uskutečnila americká raketa Minotaur I, druhý rusko-ukrajinská raketa Dněpr a při těchto startech bylo celkem vyneseno 61 různých družic. Přitom ani jedna z raket nepatří k těm nejsilnějším a nejvýkonnějším, obě rakety byly zkonstruovány před více než deseti lety a navíc jsou odvozeny od ještě mnohem starších interkontinentálních balistických střel. Z hlediska raketové techniky šlo hlavně o ukázku zvládnutí řízeného vypouštění velkého počtu těles z nákladového prostoru jednoho nosiče na jejich vlastní oběžné dráhy.

více More

23499_illustration

Nová družice SkySat-1...
… úspěšně pořizuje první snímky i video záběry ve velmi vysokém rozlišení.

Družice SkySat-1 je první vypuštěnou družicí americké soukromé společnosti Sky Box Imaging a pořizuje snímky ve velmi vysokém rozlišení. Nejpodrobnější data jsou snímána v panchromatickém kanálu s rozlišením objektů na zemském povrchu o velikosti 90 cm. Barevná data jsou snímána ve čtyřech pásmech vlnových délek (červeného, zeleného, modrého a blízkého infračerveného světla).

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz